“ธาริต”แจงนิรโทษกรรมเฉพาะ”คนมีโทษน้อย”จำคุกไม่เกิน2ปี,ไม่ถูกตั้งข้อหาก่อการร้าย-“สัก”หวั่นคนไม่กลัวกม.

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / “ธาริต”แจงนิรโทษกรรมเฉพาะ”คนมีโทษน้อย”จำคุกไม่เกิน2ปี,ไม่ถูกตั้งข้อหาก่อการร้าย-“สัก”หวั่นคนไม่กลัวกม.


———————–
ขอบคุณข่าวจาก