พท.โวย ศอฉ.ไม่ร่วมมือสอบสลายม็อบแดง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / พท.โวย ศอฉ.ไม่ร่วมมือสอบสลายม็อบแดง

พท.โวย ศอฉ.ไม่ร่วมมือฝ่ายนิติบัญญัติ เดินหน้าตั้งอนุสอบคู่ขนาน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเหตุการณ์ทางการเมืองตามแผนปรองดอง…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก