สภาพัฒนาการเมืองหนุนแผนปรองดองปฏิรูปประเทศ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / สภาพัฒนาการเมืองหนุนแผนปรองดองปฏิรูปประเทศ

สภาพัฒนาการเมือง หนุนแผนปรองดองปฏิรูปประเทศ ด้าน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แนะ ต้องใช้ได้กับทุกสี…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก