รมว.วธ.-อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่พิทักษ์นครประวัติศาสตร์กรุงเก่า เชื่อไม่ถูกถอดมรดกโลก

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / รมว.วธ.-อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่พิทักษ์นครประวัติศาสตร์กรุงเก่า เชื่อไม่ถูกถอดมรดกโลก


———————–
ขอบคุณข่าวจาก