สภาที่ปรึกษาเสนอแผนปรองดองนายกฯ

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / สภาที่ปรึกษาเสนอแผนปรองดองนายกฯ

สภาที่ปรึกษาฯ เข้าพบ นายกรัฐมนตรี ยื่นข้อเสนอ แนวทางสร้างความปรองดอง และแผนปฎิรูปประเทศหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก