สภาทนายความ หารือศาลฎีกา หาแนวทางแก้คดี

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / สภาทนายความ หารือศาลฎีกา หาแนวทางแก้คดี

สภาทนายความ พบประธานศาลฎีกา แลกเปลี่ยนทัศนะการบริหารงานยุติธรรม เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน โดยเฉพาะคดีก่อความไม่สงบ…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก