3กระทรวงบี้เว็บหมิ่นสถาบันกษัตริย์ ปิดแล้ว 4.3 หมื่นราย -“พีระพันธุ์”ขึงขังจ่อเช็กบิลอีก 3,000

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / 3กระทรวงบี้เว็บหมิ่นสถาบันกษัตริย์ ปิดแล้ว 4.3 หมื่นราย -“พีระพันธุ์”ขึงขังจ่อเช็กบิลอีก 3,000


———————–
ขอบคุณข่าวจาก