คอป.เสนอ3โมเดล ตั้งกรรมการอิสระ ทำแผนปรองดอง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / คอป.เสนอ3โมเดล ตั้งกรรมการอิสระ ทำแผนปรองดอง

คอป. เสนอ 3 โมเดล ตั้งกรรมการอิสระ เพื่อตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อความปรองดองแห่งชาติ ยอมรับการสรรหารายชื่อคณะกรรมการฯ ไม่ใช่เรื่องง่าย เน้นทุกฝ่ายรับได้มากที่สุด – ต่อต้านน้อยที่สุด…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก