นพดลฉะรัฐยืมมืออานันท์-นพ.ประเวศซื้อเวลา

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / นพดลฉะรัฐยืมมืออานันท์-นพ.ประเวศซื้อเวลา

“นพดล” ฉะงานหลักรัฐบาลกู้หนี้ บี้ ทักษิณ มั่นใจครอบครัวชินวัตร แจงทรัพย์สินต่อดีเอสไอได้ สับกระบวนการปรองดองแค่ซื้อเวลา เกาไม่ถูกที่คัน…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก