กมธ.ความมั่นคงห่วง”ไทยคม”ตกในมือต่างชาติใช้บังคับ”ยิงจรวดวิถีไกล”แปลงสัญญาณหา”แร่-พลังงาน”กระทบไทย

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / กมธ.ความมั่นคงห่วง”ไทยคม”ตกในมือต่างชาติใช้บังคับ”ยิงจรวดวิถีไกล”แปลงสัญญาณหา”แร่-พลังงาน”กระทบไทย


———————–
ขอบคุณข่าวจาก