ปธ.วิปฝ่ายค้านซัด”อานันท์-ประเวศ”เป็นเครื่องมือนายกฯ ขวางเป็นปธ.ปฎิรูปประเทศ “นพดล”จวกเกาไม่ถูกที่

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ปธ.วิปฝ่ายค้านซัด”อานันท์-ประเวศ”เป็นเครื่องมือนายกฯ ขวางเป็นปธ.ปฎิรูปประเทศ “นพดล”จวกเกาไม่ถูกที่


———————–
ขอบคุณข่าวจาก