จนท.ที่ดินรับที่เขาแพงงอกผิดปกติ ปูดนายทุน-ขรก.ทำโฉนดบวมแปลงส.ค.1 “สุเทพ”ทุ่มพันล้านพัฒนาเกาะสมุย

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / จนท.ที่ดินรับที่เขาแพงงอกผิดปกติ ปูดนายทุน-ขรก.ทำโฉนดบวมแปลงส.ค.1 “สุเทพ”ทุ่มพันล้านพัฒนาเกาะสมุย


———————–
ขอบคุณข่าวจาก