‘ปฏิรูปประเทศ’ บทพิสูจน์ คนชนะเขียน ‘ประวัติศาสตร์’

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ‘ปฏิรูปประเทศ’ บทพิสูจน์ คนชนะเขียน ‘ประวัติศาสตร์’

เริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สำหรับ “แผนปรองดอง” ของรัฐบาล โดยเฉพาะการลบคำปรามาสว่า “เป็นนามธรรม” พูดไปเพื่อ “ซื้อเวลา” เตะถ่วงหวังอยู่ในอำนาจให้นานที่สุด…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก