ปปง.ชิ่งปัดชงข้อมูลอายัดธุรกรรมท่อน้ำเลี้ยง

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / ปปง.ชิ่งปัดชงข้อมูลอายัดธุรกรรมท่อน้ำเลี้ยง

กมธ.งบประมาณ ปี 54 รุมซัก ปปง. “สีหนาท ประยูรรัตน์” ชิ่ง ปัดชงข้อมูลอายัดธุรกรรมท่อน้ำเลี้ยง…
———————–
ขอบคุณข่าวจาก