นายกสมาคมโหรฯ เล็งจัดระเบียบ “หมอดู” ออกใบอนุญาตให้ถูกต้อง ผอ.เขตพระนครอ้างไม่อยากเข้มงวดมาก

Home / ข่าวต้นชั่วโมง / นายกสมาคมโหรฯ เล็งจัดระเบียบ “หมอดู” ออกใบอนุญาตให้ถูกต้อง ผอ.เขตพระนครอ้างไม่อยากเข้มงวดมาก


———————–
ขอบคุณข่าวจาก