กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 15/03/2563 | 13.21 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 15/03/2563 | 13.21 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในไทย

 • เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 32 ราย (กลุ่มเมื่อวาน 36 ราย ที่เฝ้าติดตาม) แบ่งออกเป็นกลุ่ม
▪️ กลุ่มในผับ (เดิม คนฮ่องกง)
 • จำนวน 1 ราย เป็น ผู้สัมผัสจากคนฮ่องกง
▪️ กลุ่มในผับ (เดิม สาวที่กลับจากเกาหลี)
 • จำนวน 2 ราย
▪️ กลุ่มในผับ (ใหม่)
 • จำนวน 5 ราย
▪️ กลุ่มสนามมวย (ราชดำเนินและลุมพินี)
 • จำนวน 9 ราย
▪️ กลุ่มสัมผัสนักท่องเที่ยว
 • จำนวน 3 ราย เจ้าหน้าที่ตม. พนักงานร้านอาหาร สุวรรณภูมิ
▪️ กลุ่มเที่ยวต่างประเทศ
 • จำนวน 7 ราย เป็นคนไทย 5 ราย เป็นราชการ 1 ราย ที่ไปดูงานประเทศสเปนช่วงนี้ และชาวต่างชาติ 2 ราย
▪️ กลุ่มผู้สัมผัสเจ้าของร้านอาหารที่ติดเชื้อ
 • จำนวน 2 ราย
▪️ กลุ่มอยู่ระหว่างสอบสวนโรค
 • จำนวน 3 ราย
 • เพิ่มผู้ป่วยหายกลับบ้าน 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 29 ปี และหญิงไทย อายุ 22 ปี จากสถาบันบำราศนราดูร
 • รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 37 ราย
 • รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 76 ราย
 • รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 114 ราย

📍 รอผลยืนยันจากห้องแล็บอีก 51 ราย

📍 ความสัมพันธ์ทั้ง 6 กลุ่มนี้

 • สังเกตว่าที่กระทรวงสาธารณสุข ขอร้องไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ และไปแล้วไม่แยกกักตัวเอง 14 วัน ยังเข้าสังคมยังร่วมกิจกรรมกันอยู่
  ย้ำว่า “เดินทางกลับจากต่างประเทศต้องรับผิดชอบต่อสังคม”

📍 โดยรวมจะเห็นภาพได้ชัดเจนว่า “เราพบอยู่ 2 กลุ่ม”

 1. กลุ่มที่เดินทางกลับมาจากประเทศ ทั้งชาวต่างชาติและคนไทย
 2. กลุ่มผู้สัมผัสจากคนที่กลับมาจากต่างประเทศ หรือ คนป่วย

📍 ขอร้องหลีกเสี่ยง

 • สนามมวย
 • สถานที่บันเทิง
 • กลุ่มคนหนาแน่นที่มีชาวต่างชาติ
 • งดหน่วยงานราชการไปดูงานต่างประเทศ

📍 ผู้เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี

 • เช้านี้จำนวน 83 คน
 • ลงที่สัตหีบ
 • นักเรียนแลกเปลี่ยน 78 คน นักท่องเที่ยวคนไทย 3 คน พนักงานสายการบิน 2 คน
 • พบว่าใน 6 คน มีอาการไอ มีน้ำมูก ส่งรพ.สัตหีบกม.10 จำนวน 3 ราย รพ.บ้านฉาง 1 ราย รพ.มาบตาพุด 1 ราย และรพ.ระยอง 1 ราย
 • อีก 77 คน ได้ส่งตัวกักตัวเฝ้าดูอาการที่อาคารรับรอง ฐานทัพเรือ สัตหีบ ให้ครบ 14 วัน

📍 มาตารการที่กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอรัฐบาล (พรุ่งนี้)

 1. ลดการเดินทางคนเข้าประเทศ
 2. ปิดสถานบริการที่มีความแออัดมีความเสี่ยงสูง
 3. งดกิจกรรมรวมคนหมู่มาก

📍 วันพรุ่งนี้ (16 มี.ค. 2563) กรมควบคุมโรค

 • จัดทำพิกัดสถานที่ที่พบผู้ป่วย

📍 ชี้แจ้งเรื่องโรงพยาบาล “ตรวจฟรี 18 แห่ง”

 • ขอยืนยันว่า ไม่ได้เป็นข่าวที่ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุข หรือ กรมวิทยาศาตร์การแพทย์
 • การตรวจทุกรายที่เรียกว่า PUI คือ ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวน “ไม่ว่าผลจะบวก หรือ ลบ” #ตรวจฟรี และเป็นแล็บที่รับรองมาตรฐานเนื่องจาก เป็นเชื้อใหม่
  ต้องมีใบวิชาชีพ มีเครื่องมือในการตรวจ และมีความปลอดภัยทางชีวภาพ

📍 การตรวจแล็บ

 • การตรวจแล็บที่ทางกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ รับรองอย่างน้อย 35 แห่ง กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 • อย่างน้อยหนึ่งจังหวัดต้องมีห้องแล็บที่สามารถตรวจผลได้
 • ตรวจผลแล็บมากที่สุด คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี บางวันเกิน 1000 ราย

📍 เรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาด เน้น 3 กลุ่มหลัก

 • กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เฝ้าระวังและกักตัวอยู่ที่บ้าน
 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนหนาแน่นเป้าหมาย 3 กลุ่ม
 1. ขนส่งสาธารณะ
 2. พื้นที่สาธารณะ ห้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร เป็นต้น
 3. ศาสนสถาน กิจทางด้านศาสนาต่างๆ
 • กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่จัดกิจกรรมพื้นที่สาธารณะ