โควิด-19

สถิติผู้ติดป่วย #โควิด-19 ในประเทศไทย (ล่าสุด 22/03/2563)

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สถิติผู้ติดป่วย #โควิด-19 ในประเทศไทย (ล่าสุด 22/03/2563)

ประเด็นน่าสนใจ

  • สถานการณ์ล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศรวม 599 ราย
  • เพิ่มขึ้น 188 ราย

ทางทีมงาน MThai ได้รวบรวมข้อมูลผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ และนำมาทำเป็นแผนที่ Interactive ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลบางส่วน โดยในระหว่างนี้ จึงนำมาให้ทดลองใช้งานกันก่อน

สำหรับหน่วยงาน/เว็บไซต์ใดต้องการนำไป Embed ใช้งาน สามารถก้อปโค้ดด้านล่าง นำไปติดเว็บไซต์ได้เลยนะครับ

<iframe width="600" height="600" src="https://datastudio.google.com/embed/reporting/1Mg57PlPssQoR5t2bGmeksL6pzPujWpg1/page/DUNJB" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen=""></iframe>