กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 02/04/2563 | 13.00 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 02/04/2563 | 13.00 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 104 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 1772-1875)
🔸 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 59 ราย
🔸 เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย

▪️ รายที่ 1 ชาย อายุ 57 ปี

 • วันที่ 22 ก.พ. 2563 มีประวัติเดินทางสุไหงโกลกไปปากีสถาน
 • วันที่ 29 มี.ค. 2563 กลับถึงไทย สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 30 มี.ค. 2563 ในเวลา 15.00 น. เดินทางกลับสุไหงโกลก
 • วันที่ 31 มี.ค. 2563 พบว่าเสียชีวิตบนรถไฟสายกรุงเทพฯ – สุไหงโกลก มีประวัติโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงร่วมด้วย และมีผู้สัมผัสถึง 15 คนรวมเจ้าหน้าที่บนรถไฟ ที่ต้องเฝ้าระวังควบคุมโรค

▪️ รายที่ 2 ชายไทย อายุ 77 ปี มีประวัติโรคถุงลมโป่งพอง และเบาหวาน และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

 • วันที่ 18 มี.ค. 2563 เริ่มป่วย อาการไข้ 38.0 ไอเจ็บคอ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี
 • วันที่ 20 มี.ค. 2563 อาการแย่ลง
 • วันที่ 31 มี.ค. 2563 ได้เสียชีวิต

▪️ รายที่ 3 ชายไทย อายุ 55 ปี อาชีพขับรถสาธารณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 • วันที่ 15 มี.ค. 2563 มีประวัติเดินทางขับรถไปจังหวัดสุรินทร์ พักอาศัยที่บ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหน
 • วันที่ 16 มี.ค. 2563 เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • วันที่ 18 มี.ค. 2563 เริ่มมีอาการไข้ ไอ อ่อนเพลีย รักษาที่คลินิก
 • วันที่ 21 มี.ค. 2563 พบมีอาการเหนื่อยมากขึ้น
 • วันที่ 29 มี.ค. 2563 เข้าการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
 • วันที่ 1 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 60 ราย)

▪️ สนามมวย 1 ราย
▪️ เกี่ยวข้องสถานบันเทิง จำนวน 10 ราย
▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 41 ราย
▪️ ร่วมพิธีทางศาสนาที่อินโดนีเซีย จำนวน 8 ราย

🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 36 ราย)

▪️ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จำนวน 14 ราย

 • คนไทย 11 ราย
 • ชาวต่างชาติ 3 ราย

▪️ สัมผัสผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศ จำนวน 2 ราย
▪️ ไปสถานที่ชุมชน จำนวน 1 ราย
▪️ อาชีพเสี่ยง จำนวน 8 ราย
▪️ บคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2 ราย
▪️ อื่นๆ จำนวน 9 ราย

🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 8 ราย)
แต่ยังอยู่ในระหว่างสอบประวัติและการสอบสวนโรค

🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 505 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 1,355 ราย+อาการหนัก 23 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 15 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 1,875 ราย

▪️ สัญชาติ

 • ไทย 1,598 ราย
 • ต่าง 277 ราย

▪️ พื่นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,005 ราย
 • ภาคกลาง 262 ราย
 • ภาคใต้ 248 ราย
 • ภาคอีสาน 91 ราย
 • เหนือ 75 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 6 เดือน
 • อายุมากสุด 84 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 40 ปี

▪️ เพศ

 • ชาย 57%
 • หญิง 43%

📌 เรื่องน้ำยาชุดตรวจโควิด-19

ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ได้มอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR
จำนวน 20,000 ชุดแรก แก่รัฐบาล

 • โดยเป้าหมาย คือ 100,000 ชุด ในเดือนเมษายนนี้
 • เดิมประเทศไทยนำเข้าน้ำยาชุดตรวจจากหลายประเทศ
 • (ณ ตอนนี้ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำยาใช้ในการตรวจได้แล้ว)
 • ราคาถูกลงมาก จากเดิมชุดละ 4,500 บาท
 • ตอนนี้ตรวจ 1 คน เหลือ 1,500 บาท
สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 02/04/2563 | 13.00 น.