โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

17 จังหวัด พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ โควิด-19 | 4 เม.ย.63

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / 17 จังหวัด พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ โควิด-19 | 4 เม.ย.63

ข้อมูลวันที่ 4 เมษายน 2563 จากการแถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เผยข้อมูลตัวเลขแสดงจังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 89 คน ใน 17 จังหวัด ต่อไปนี้

ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ในจังหวัดต่าง ๆ | 4 เม.ย.63

 1. กรุงเทพฯ จำนวน 31 ราย
 2. นนทบุรี จำนวน 13 ราย
 3. ภูเก็ต จำนวน 8 ราย
 4. ชลบุรี จำนวน 5 ราย
 5. ปทุมธานี 5 ราย
 6. สมุทรปราการ จำนวน 4 ราย
 7. นราธิวาส 4 ราย
 8. สงขลา จำนวน 3 ราย
 9. ยะลา จำนวน 2 ราย
 10. สุพรรณบุรี 2 ราย
 11. สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ราย
 12. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ราย
 13. สมุทรสาคร จำนวน 1 ราย
 14. ตรัง จำนวน 1 ราย
 15. ตาก จำนวน 1 ราย
 16. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ราย
 17. ลำปาง จำนวน 1 ราย

อยู่ระหว่างสอบสวน 5 ราย

ทั้งนี้ พระนครศรีอยุธยา และลำปาง ก่อนหน้านี้เป็นจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยมาก่อน