หุ่นยนต์ โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

วิศวะฯ จุฬาฯ ผลิตหุ่นลดความเสี่ยงช่วยแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / วิศวะฯ จุฬาฯ ผลิตหุ่นลดความเสี่ยงช่วยแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบริษัทเอชนี โรโบติกส์ และบริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมในการผลิตหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” ได้สำเร็จ เพื่อทำหน้าที่ขนส่งอาหารและยา สำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุน 2 ล้านบาทจากบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปิ่นโต หุ่นลดความเสี่ยงช่วยแพทย์ – COVID-19

ปิ่นโต ถือเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนที่รอบตัวคนไช้บนเตียง ดูแลทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย โดยหุ่นยนต์นี้เป็นการใช้งานแบบอิสระแบบเบ็ดเสร็จออลอินวัน ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งเครื่องมือ หรือโครงสร้างอื่นใดเพิ่มเติม จึงทำให้แทพย์ และพยาบาลสามารถใช้งานได้ทันที และยังสามารถปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยได้จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ชิดผู้ป่วย

จุดประสงค์คือลดความเสี่ยงของทีมแพทย์ในโรงพยาบาลจากการรักษาผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งโคงการดังกล่าวได้ร่วมพัฒนาระบบสื่อสาร “Telepresence” เพื่อใช้งานกับหุ่นยนต์ ปิ่นโต และใช้ในจุดคัดกรองผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอยู่ในระหว่างขยายการติดตั้งไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ เพื่อช่วยบุคคลากรทางการแพทย์ให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้มากขึ้น