ไวรัสโคโรน่า 2019

42 ขบวนรถไฟที่ยังให้บริการ ในเส้นทางต่าง ๆ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / 42 ขบวนรถไฟที่ยังให้บริการ ในเส้นทางต่าง ๆ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

รวมข้อมูล ขบวนรถไฟที่ยังให้บริการ ในเส้นทางต่าง ๆ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทั้งหมด 42 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เช็คเส้นทาง 42 ขบวนรถไฟที่ยังให้บริการ

สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ
สายใต้ สายตะวันออก
สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่

ที่มา : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย