กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 09/04/2563 | 12.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 09/04/2563 | 12.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔺 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันราย 54 ราย พบใน 67 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,370 – 2,423)
🔸 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 52 ราย
🔸 เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

▪️ รายที่ 1 ผู้เสียชีวิต ชายชาวฝรั่งเศส อายุ 74 ปี ไม่มีโรคประจำตัว

 • วันที่ 27 มี.ค. 2563 เริ่มมีอาการป่วยไข้ ไอ เหนื่อย และปวดท้อง ได้เข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชลบุรี และได้ทำการเอ็กซเรย์ปอดพบว่าปอดอักเสบ และพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • วันที่ 7 เม.ย. 2563 มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
 • วันที่ 7 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต

▪️ รายที่ 2 ผู้เสียชีวิต ชายไทย อายุ 82 ปี

 • วันที่ 25 มี.ค. 2563 เริ่มมีอาการป่วยไข้ 38.5 ไอ เหนื่อย รักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ
 • วันที่ 30 มี.ค. 2563 มีอาการเหนื่อยมากขึ้น แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อมาอาการไม่ดีขึ้นและไม่รู้สึกตัว
 • วันที่ 8 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 22 ราย)

▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 22 ราย
(ส่วนใหญ่เป็นกรุงเทพฯ 11 ราย)
▪️ สนามมวย 0 ราย
▪️ สถานบันเทิง จำนวน 0 ราย
▪️ พิธีกรรมทางศาสนา จำนวน 0 ราย

🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 26 ราย)

▪️ เดินทางมาจากอินโดนีเซีย (เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) จำนวน 5 ราย

▪️ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จำนวน 5 ราย

 • คนไทย 3 ราย
 • ชาวต่างชาติ 2 ราย

▪️ ไปสถานที่ชุมนุมชน จำนวน 4 ราย
▪️ บคลากรทางการแพทย์ จำนวน 4 ราย
▪️ อาชีพเสี่ยง จำนวน 8 ราย

🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 6 ราย)
แต่ยังอยู่ในระหว่างสอบประวัติและการสอบสวนโรค

▪️ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยวันนี้ 54 ราย

 • กรุงเทพฯ 21 ราย
 • ปัตตานี 11 ราย
 • ชลบุรี 3 ราย
 • ปทุมธานี 3 ราย
 • ภูเก็ต 3 ราย
 • ยะลา 2 ราย
 • เชียงใหม่ 1 ราย
 • ชัยภูมิ 1 ราย
 • ตรัง 1 ราย
 • นครสรรค์ 1 ราย
 • นนทบุรี 1 ราย
 • นราธิวาส 1 ราย
 • พัทลุง 1 ราย
 • พิษณุโลก 1 ราย
 • ลำปาง 1 ราย
 • สมุทรปราการ 1 ราย
 • อยู่ระหว่างการสอบสวน 1 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 940 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 1,451 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 32 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 2,423 ราย

▪️ พบผู้ป่วยพื้นที่ กรุงเทพฯ 51% ต่างจังหวัด 46% รอยืนยัน 3%

▪️ 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,423 ราย 67 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,242 ราย
 2. ภูเก็ต 161 ราย
 3. นนทบุรี 142 ราย
 4. สมุทรปราการ 103 ราย
 5. ชลบุรี 73 ราย
 6. ยะลา 70 ราย
 7. ปัตตานี 66 ราย
 8. สงขลา 47 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 30 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 75 ราย

▪️ 10 อันดับ (อัตราการป่วยสูงสุด) จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,423 ราย 67 จังหวัด
▪️ จังหวัด : ต่อประชากร 1 แสนคน

 1. ภูเก็ต : 38.95
 2. กรุงเทพฯ : 21.90
 3. ยะลา : 13.10
 4. นนทบุรี : 11.31
 5. ปัตตานี : 9.15
 6. สมุทรปราการ : 7.79
 7. สตูล (จากอินโดนีเซีย) : 4.96
 8. ชลบุรี : 4.72
 9. กระบี่ : 3.58
 10. สงขลา : 3.28

▪️ 10 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย (ขอชื่นชมจากใจ) 👏❤️

 • กำแพงเพชร
 • ชัยนาท
 • ตราด
 • น่าน
 • บึงกาฬ
 • พังงา
 • พิจิตร
 • ระนอง
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง

▪️ พื่นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,271 ราย
 • ภาคกลาง 339 ราย
 • ภาคใต้ 447 ราย
 • ภาคอีสาน 102 ราย
 • เหนือ 90 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 86 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 39 ปี

▪️ สูงสุดในกลุ่มอายุ

 • อายุ 20-29 ปี
 • จำนวน 568 ราย

▪️ เพศ

 • ชาย 1,252
 • หญิง 1,077

📍 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ติดเชื้อโควิด-19
(เดือนมกราคม 2563 – 8 เมษายน 2563)

 • สะสม 80 ราย (3.4% ของผู้ป่วยทั้งหมด)
 • ติดในโรงพยาบาล 50 ราย (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉิน ทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ พนักงานสนับสนุน)
 • ติดในชุมชน 18 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 12 ราย

▪️ แยกวิชาชีพ

 • พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล 36 ราย
 • แพทย์ 16 ราย
 • เภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกร 2 ราย
 • ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตแพทย์ 2 ราย
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 ราย
 • อื่นๆ 10 ราย
 • ไม่ระบุ 13 ราย

📍 เรื่องวันสงกรานต์

 • งดเว้นจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
 • งดเว้นเดินทางกลับภูมิลำเนา
 • งดเว้นขอพรผู้ใหญ่ในทุกกรณี (ผู้สูงอายุ คือ กลุ่มเสี่ยงที่เสียชีวิต)
 • งดร่วมกิจกรรมรวมตัวคนหมู่มาก

📍 จังหวัดชลบุรี

 • ประกาศปิดเมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 9 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
 • ระยะเวลา 21 วัน
 • ปิดทางเข้า-ออก เมืองพัทยา เหลือ 5 จุด ตรวจคุมเข้มทุกจุด

📍 จังหวัดบึงกาฬ (หนึ่งเดียวในภาคอีสาน) ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

 • ประกาศปิดเมือง ตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย. 2563
 • ยกเว้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข, ขนส่งสินค้าของกิน ของใช้, การเกษตร, ปศุสัตว์, อาหารสัตว์, แก๊สหุงต้ม, น้ำมันเชื้อเพลิง, ไปรษณีย์, ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์
สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 09/04/2563 | 12.30 น.