สถานีรถไฟหัวลำโพง โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สถานีรถไฟหัวลำโพง เงียบเหงา ไม่เหมือนเช่นเคย

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สถานีรถไฟหัวลำโพง เงียบเหงา ไม่เหมือนเช่นเคย

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้เทศกาลสงกรานต์ ที่เป็นวันหยุดและทุกคนจะเดินทางกลับบ้านของตนเองต้องงดเดินทาง เพื่อรักษาระยะห่างและป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อมากไปกว่าเดิม จึงทำให้ช่วงสงกรานต์ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเงียบเหงาไร้ผู้คน ทีมงาน Mthai เก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้รับมชมกัน

ภาพบรรยากาศ สถานีรถไฟหัวลำโพง ในวันที่โควิด-19 ระบาด

11 เม.ย. 63 ภาพบนพื้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ดูเงียบเหงาไม่เหมือนเช่นเคย ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ วันหยุดยาวปีใหม่ของไทย แต่ละปีผู้คนจะทยอยเดินทางกลับบ้านกันเนื่องแน่น เพื่อกลับไปหาครอบครัว ไปพักผ่อน หลังจากทำงานหนัก

แต่สงกรานต์ปีนี้ไม่มีดั่งเช่นทุกปี ประชาชนผู้ใช้แรงงานในกรุงเทพฯ ได้วางแผนจองตั๋วการเดินทางไว้ล่วงหน้า ก็ต้องคืนตั๋วจากมาตรการภาครัฐ ซึ่งผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วรถไฟ ก่อนวันที่18 มีนาคม 2563 สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ 100% แต่ต้องคืนตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางช่วงนี้ต้องเขียนใบคำร้องขอเดินทางและประวัติก่อนซื้อตั๋ว ขณะนี้มีขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ถูกยกเลิก 22 ขบวน

โดยยังมีให้บริการ 42 ขบวน ในเส้นทางต่าง ๆ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่

สายเหนือ

กรุงเทพ – เด่นชัย, เด่นชัย – กุรงเทพ, กรุงเทพ – พิษณุโลก, พิษณุโลก – กรุงเทพ, กรุงเทพ – ลพบุรี,ลพบุรี – กรุงเทพ,กรุงเทพ – ชุมชนบ้านทาชี, ชุมชนบ้านทาชี – กรุงเทพ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ – อุบลราชธานี, อุบลราชธานี – กรุงเทพ,กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย, ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ, นครราชสีมา – หนองคาย, หนองคาย – นครราชสีมา, นครราชสีมา – อุบลราชธานี, อุบลราชธานี – นครราชสีมา, ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่, ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ ธนบุรี – น้ำตก, น้ำตก – ธนบุรี, ธนบุรี– ราชบุรี, ราชบุรี – ธนบุรี, กรุงเทพ – สุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี – กรุงเทพ, สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม, คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี

แม้ปีนี้ งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ และงดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา กรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ต้องรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร เพื่อต่อสู้ร่วมมือกันให้โรคนี้หมดไป เพื่อที่เราทุกคนจะได้กอดกันแน่น ๆ ได้เหมือนเช่นเดิม