กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 13/04/2563 | 12.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 13/04/2563 | 12.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันราย 28 ราย พบใน 68 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,552 – 2,579)
🔵 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 70 ราย
⚫️ เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

⚫️ รายที่ 39 ผู้เสียชีวิต ชายไทย อายุ 56 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 มาก่อน

 • วันที่ 7 มี.ค. 2563 เริ่มมีอาการป่วย
 • วันที่ 14 มี.ค. 2563 ไปโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ อาการไข้ 38.0
  หอบเหนื่อย ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก ผลตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, B เป็นลบ
 • วันที่ 23 มี.ค. 2563 เริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้น แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ
 • วันที่ 12 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต

⚫️ รายที่ 40 ผู้เสียชีวิต ชายไทย อายุ 43 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มีประวัติโรคประจำตัวโรคเบาหวาน และไตวายเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง

 • วันที่ 23 มี.ค. 2563 เริ่มมีอาการป่วย ไข้สูง 39.4 ไอ มีน้ำมูก ถ่ายเหลว
 • วันที่ 31 มี.ค. 2563 เข้าการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แพทย์ได้ทำการรักษาและให้กลับบ้าน
 • วันที่ 5 เม.ย. 2563 อาการไม่ดีขึ้น และเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งเดิม ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 พบว่าติดเชื้อ
 • วันที่ 9 เม.ย. 2563 อาการแย่ลง หอบเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดลดลง และหัวใจหยุดเต้น
 • วันที่ 11 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิตด้วยภาวะระบบหายใจล้มเหลว
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 18 ราย)

▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 18 ราย

 • กรุงเทพฯ 9 ราย
🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 10 ราย)

▪️ บคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3 ราย
▪️ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) จำนวน 3 ราย

 • สตูล มาจากอินโดนีเซีย 2 ราย
 • ยะลา มาจากอินโดนีเซีย 1 ราย

▪️ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จำนวน 1 ราย

 • คนไทย 1 ราย
 • ชาวต่างชาติ 0 ราย

▪️ ไปสถานที่ชุมนุมชน จำนวน 1 ราย
▪️ อาชีพเสี่ยง จำนวน 2 ราย

🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 0 ราย)
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1,288 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 1,251 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 40 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 2,579 ราย

▪️ 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,579 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,306 ราย
 2. ภูเก็ต 182 ราย
 3. นนทบุรี 150 ราย
 4. สมุทรปราการ 105 ราย
 5. ยะลา 84 ราย
 6. ชลบุรี 78 ราย
 7. ปัตตานี 77 ราย
 8. สงขลา 56 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 33 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 72 ราย

▪️ 10 อันดับ (อัตราการป่วยสูงสุด) จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,579 ราย 68 จังหวัด

▪️ จังหวัด : ต่อประชากร 1 แสนคน

 1. ภูเก็ต : 44.03
 2. กรุงเทพฯ : 23.03
 3. ยะลา : 15.72
 4. นนทบุรี : 11.94
 5. ปัตตานี : 10.67
 6. สมุทรปราการ : 7.86
 7. สตูล (จากอินโดนีเซีย) : 5.27
 8. ชลบุรี : 5.04
 9. สงขลา : 3.90
 10. นราธิวาส : 3.48

▪️ 9 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย (ขอชื่นชมจากใจ) 👏❤️

 • กำแพงเพชร
 • ชัยนาท
 • ตราด
 • น่าน
 • บึงกาฬ
 • พิจิตร
 • ระนอง
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง

▪️ พื่นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,443 ราย
 • ภาคกลาง 340 ราย
 • ภาคใต้ 498 ราย
 • ภาคอีสาน 103 ราย
 • เหนือ 95 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 91 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 39 ปี

▪️ สูงสุดในกลุ่มอายุ

 • อายุ 30-39 ปี
 • จำนวน 619 ราย

▪️ เพศ

 • ชาย 1,367
 • หญิง 1,133

📍 กลุ่มผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต

 • สถานบันเทิง 71 ราย
 • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 33 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 33 ราย
 • คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 10 ราย
 • คนไทยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
 • คนงานในสถานที่แออัด ใกล้ชิดชาวต่างชาติ 4 ราย
 • ไปสถานที่ชุมชน 3 ราย
 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ราย
 • สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 1 ราย

▪️ ระยะเวลาที่ผู้ป่วยจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการตรวจ

 • มาตรวจภายในวันเดียวกัน 22.69%
 • มาตรวจภายใน 3 วัน 22.69%
 • มาตรวจภายใน 7 วัน 26.89%
 • มาตรวจหลัง 7 วัน 27.73%

▪️ ข้อมูลการสั่งปิดสถานที่จังหวัดภูเก็ต

 • 18 มี.ค. 2563 ปิดสถานบันเทิง
 • 28 มี.ค. 2563 ปิดซอยบางลา นวดแผนไทย สนามกีฬา
 • 2 เม.ย. 2563 ปิดโรงแรม
 • 4 เม.ย. 2563 ปิดพื้นที่ป่าตอง ห้ามเข้า-ออก
  (หลังจากการสั่งปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง)

▪️ โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตที่ตรวจเชื้อโควิด-19

 • รพ.ป่าตอง ตรวจ 1,712 คน พบเชื้อ 19 คน
 • รพ.วิชิระภูเก็ต อ.เมือง ตรวจ 763 คน พบเชื้อ 2 คน
 • รพ.สต.เชิงทะเล อ.ถลาง ตรวจ 103 คน พบเชื้อ 5 คน
 • รพ.ถลาง ตรวจ 337 คน พบเชื้อ 0 คน

📍 บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค

 1. การติดตามผู้สัมผัสโรค (Contact Tracing)
  ให้ควบถ้วนในกลุ่มผู้สัมผัสที่เสี่ยงสูง (High Risk Contact)
  “อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ในกรณีที่ผู้ป่วยปกปิดประวัติ”
 2. กลุ่มผู้สัมผัสที่เสี่ยงสูง (High Risk Contact) ต้องกักกัน 100%
  “ควรทำ Local Quarantine กรณีทำ Home Quarantine แล้วยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง”
 3. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ทำในกรณีที่มีการระบาดเป็นวงกว้างในชุมชน เฉพาะกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น
  “เนื่องจากอาจมีปัญหาในเรื่องของการติดตามได้ไม่หมด เช่น มีการกระจายโรคออกไประดับหนึ่ง หรือ ไม่น่าจะให้ข้อมูลผู้สัมผัสได้ครบถ้วน”
 4. การคัดกรองในวงกว้างยังไม่คุ้มค่า ในกรณีที่อุบัติการณ์ของโรคยังไม่สูง

📍 การจัดสรรหน้ากากอนามัย
ข้อมูล ณ 13 เมษายน 2563

 • จำนวนรับเข้า 16,036,500 ชิ้น
 • ระหว่างจัดส่ง 1,869,500 ชิ้น
 • จัดส่งแล้วทั้งหมด 14,167,000 ชิ้น

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 13/04/2563 | 12.30 น.

กราฟกลุ่มผู้ติดเชื้อ แบ่งออก 2 กลุ่ม คือ กทม. และต่างจังหวัด

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 13/04/2563 | 12.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G

กราฟผู้ติดเชื้อนับจากวันที่ติดเชื้อถึง 100 ราย

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 13/04/2563 | 12.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G
สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 13/04/2563 | 12.30 น.