Face Shield โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สาธิตการใส่ Face Shield สำหรับเด็กแรกคลอด มาตรการสำหรับคุณแม่ที่ต้องขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สาธิตการใส่ Face Shield สำหรับเด็กแรกคลอด มาตรการสำหรับคุณแม่ที่ต้องขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน

วันนี้ ( 13 เม. ย. 63 ) ที่ โรงพยาบาลพระรามเก้า เจ้าหน้าที่พยาบาลได้สาธิตการสวมใส่ Face Shield สำหรับเด็กแรกคลอด ป้องกันละอองฝอย จากการไอ หรือจาม อาจมาจากผู้อยู่ใกล้ชิด เป็นมาตรการสำหรับคุณแม่ที่จำเป็นต้องขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้าน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

การใส่ Face Shield สำหรับเด็กแรกคลอด สำหรับคุณที่ต้องขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน

ทั้งนี้ พญ.ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เปิดเผยว่า สำหรับการสวม Face Shield ให้เด็กแรกเกิด เพื่อปกป้องหนูน้อยแรกคลอด ด้วยการจัดทำ Face Shield ใช้ฟองน้ําหนา 1.5 นิ้ว เพื่อมีช่องว่างให้เด็กหายใจได้ดี กับคุณแม่ที่มาคลอดน้องที่โรงพยาบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องกลับโดยรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่อาจจำกัดระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุต ตามคำแนะนำ

Face Shield ทารกแรกคลอดเป็นกรณีเฉพาะรายเท่านั้น

พญ.ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล พระรามเก้า

โดย Face Shield ทารกแรกคลอดนี้เป็นกรณีเฉพาะรายเท่านั้น ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้เฉพาะระหว่างเดินทาง คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กทารก และปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อโรค Covid-19 พร้อมให้เอกสารคำแนะนำตามมาตรฐานของชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มี Face Shield สามารถใช้ผ้าคลุมให้นมคลุมลูกน้อย

อย่างไรก็ตาม วิธีการใช้ Face Shield สำหรับเด็กว่าควรใส่ในระยะเวลาสั้น ๆ หรือใส่เมื่อจำเป็นเท่านั้น โดยห้ามสวมใส่ตลอดเวลา สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มี Face Shield สามารถใช้ผ้าคลุมให้นม คลุมลูกน้อยของท่านได้เช่นกัน

ภาพ : วิชาญ โพธิ

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19