โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง ศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 19/04/2563 | 11.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลง ศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 19/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันราย 32 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,734 – 2,765)
🔵 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 141 ราย
⚫️ เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 18 ราย)

▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 18 ราย

 • ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ 14 ราย
🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 9 ราย)

▪️ อาชีพเสี่ยง จำนวน 3 ราย
▪️ ไปสถานที่ชุมนุมชน จำนวน 2 ราย
▪️ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จำนวน 0 ราย

 • คนไทย 0 ราย
 • ชาวต่างชาติ 0 ราย

▪️ บคลากรทางการแพทย์ จำนวน 0 ราย
▪️ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) จำนวน 4 ราย

 • อินโดนีเซีย 1 ราย
 • อเมริกา 1 ราย
 • อังกฤษ 2 ราย
🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 5 ราย)
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1,928 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 790 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 47 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 2,765 ราย

▪️ 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,765 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ (อยู่สถานที่กักกันโรค 2 ราย) รวม 1,425 ราย
 2. ภูเก็ต 192 ราย
 3. นนทบุรี 150 ราย
 4. สมุทรปราการ 108 ราย
 5. ยะลา (อยู่สถานที่กักกันโรค 8 ราย) รวม 99 ราย
 6. ปัตตานี (อยู่สถานที่กักกันโรค 12 ราย) รวม 90 ราย
 7. ชลบุรี (อยู่สถานที่กักกันโรค 3 ราย) รวม 84 ราย
 8. สงขลา (อยู่สถานที่กักกันโรค 18 ราย) รวม 56 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 33 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 68 ราย

▪️ 10 อันดับ (อัตราการป่วยสูงสุด) จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,765 ราย 68 จังหวัด

▪️ จังหวัด : ต่อประชากร 1 แสนคน

 1. ภูเก็ต : 46.44
 2. กรุงเทพฯ : 25.13
 3. ยะลา : 18.53
 4. ปัตตานี : 12.47
 5. นนทบุรี : 11.94
 6. สมุทรปราการ : 8.09
 7. สตูล (อยู่สถานที่กักกันโรค 19 ราย) : 5.58
 8. ชลบุรี : 5.43
 9. สงขลา : 3.90
 10. นราธิวาส : 3.85

▪️ 9 จังหวัดที่ไม่มีรับรักษาผู้ป่วยมากก่อน (ขอชื่นชมจากใจ) 👏❤️

 • กำแพงเพชร
 • ชัยนาท
 • ตราด
 • น่าน
 • บึงกาฬ
 • พิจิตร
 • ระนอง
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง

▪️ พื่นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,575 ราย
 • ภาคกลาง 351 ราย
 • ภาคใต้ 568 ราย
 • ภาคอีสาน 108 ราย
 • เหนือ 95 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 97 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 39 ปี

▪️ สูงสุดในกลุ่มอายุ

 • อายุ 20-29 ปี
 • จำนวน 658 ราย

▪️ เพศ

 • ชาย 1,438
 • หญิง 1,241

📍 33 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วย ในช่วง 14 วัน
(ขอชื่นชม 👏) “ข้อมูล 5-18 เม.ย. 2563”

 1. เชียงราย
 2. เพชรบุรี
 3. เพชรบูรณ์
 4. แพร่
 5. แม่ฮ่องสอน
 6. กาญจนบุรี
 7. จันทบุรี
 8. นครนายก
 9. บุรีรัมย์
 10. มหาสารคาม
 11. มุกดาหาร
 12. ยโสธร
 13. ร้อยเอ็ด
 14. ราชบุรี
 15. ลพบุรี
 16. ลำพูน
 17. ศรีสะเกษ
 18. สมุทรสงคราม
 19. สระบุรี
 20. สุโขทัย
 21. หนองบัวลำภู
 22. อำนาจเจริญ
 23. อุดรธานี
 24. อุตรดิตถ์
 25. อุทัยธานี
 26. หนองคาย
 27. กาฬสินธุ์
 28. ระยอง
 29. ตาก
 30. ประจวบคีรีขันธ์
 31. อยุธยา
 32. สกลนคร
 33. สุรินทร์

📍 ผู้ป่วยกลุ่มอายุ 20-39 ปี จำนวน 1,334 ราย
ข้อมูล ม.ค. – 18 เม.ย. 2563

 • คิดเป็นร้อยละ 49% ของผู้ป่วยทั้งหมด
 • เสียชีวิต 3 ราย
 • สัญชาติไทย 91% ต่างชาติ 8% (ไม่มีข้อมูล 1%)

▪️ จังหวัด 3 ลำดับแรก

 • กรุงเทพฯ 732 ราย
 • ภูเก็ต 108 ราย
 • นนทบุรี 68 ราย

▪️ อาชีพ

 • อาชีพเสี่ยง 19%
  เช่น สถานบันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร ร้านนวด ขับรถโดยสาร
 • รับจ้างทั่วไป 18%
 • พนักงานบริษัท/โรงงาน 14%

▪️ ปัจจัยเสี่ยง

 • เดินทางจากต่างประเทศ 36%
 • เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง 20%
 • อาชีพเสี่ยง และสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 16%

📍 ผู้ป่วยในช่วง 2 สัปดาห์ (4-18 เม.ย. 2563)

 • พบกลุ่มอายุ 20-39 ปี จำนวน 351 ราย

▪️ ปัจจัยเสี่ยง

 1. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 42%
 • ครอบครัว 50%
 • ที่ทำงาน 31%
 • เพื่อน 29%
 1. คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 17%
 2. อาชีพเสี่ยง 14%

📍 อัปเดต! จัดส่งหน้ากาก N95/ชุด PPE
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2563

▪️ N95 จัดส่งแล้ว 119,100 ชิ้น

 • กรุงเทพและปริมณฑล 40,880 ชิ้น
 • ภาคกลาง 3,620 ชิ้น
 • ภาคตะวันตก 5,080 ชิ้น
 • ภาคตะวันออก 9,800 ชิ้น
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,380 ชิ้น
 • ภาคเหนือ 13,200 ชิ้น
 • ภาคใต้ 32,140 ชิ้น

▪️ ชุด PPE จัดส่งแล้ว 8,640 ชุด
▪️ ชุด PPE อยู่ระหว่างจัดส่ง 10,650 ชุด

 • กรุงเทพและปริมณฑล 240 ชุด
 • ภาคกลาง 720 ชุด
 • ภาคตะวันตก 720 ชุด
 • ภาคตะวันออก 960 ชุด
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,280 ชุด
 • ภาคเหนือ 2,415 ชุด
 • ภาคใต้ 11,955 ชุด

📍 เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย
(เข้าสถานที่กักกันโรคที่รัฐจัดให้)

 • วันที่ 19 เม.ย. 2563
 • จากเนเธอร์แลนด์ เวลา 09.30 น. จำนวน 27 ราย
 • จากบาห์เรน เวลา 15.15 น. จำนวน 74 ราย
 • จากอเมริกา เวลา 11.15 น. จำนวน 162 ราย

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลง ศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 19/04/2563 | 11.30 น.

กราฟกลุ่มผู้ติดเชื้อ แบ่งออก 2 กลุ่ม คือ กทม. และต่างจังหวัด

สรุปแถลง ศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 19/04/2563 | 11.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G

กราฟผู้ติดเชื้อนับจากวันที่ติดเชื้อถึง 100 ราย

สรุปแถลง ศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 19/04/2563 | 11.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G