โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

โปรเมย์ และทีมนักกอล์ฟไทย เดินทางจากสหรัฐฯ ถึงไทยแล้ว

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / โปรเมย์ และทีมนักกอล์ฟไทย เดินทางจากสหรัฐฯ ถึงไทยแล้ว

ค่ำวันที่ 17 เม.ย. 63 ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลุ่มคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหรัฐเมริกา จำนวน 131 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส และคณะนักกอล์ฟไทยที่ติดค้างอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย “โปรอาร์ม-กิรเดช อภิบาลรัตน์”, “โปรโม-โมรียา จุฑานุกาล”, และ “โปรแจน-วิชาณี มีชัย” พร้อมครอบครัว ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE651 ในเวลาประมาณ 21.45 น.

โดยกลุ่มคนไทยทั้งหมด จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา กองบัญชาการกองทัพไทย ดูแลตั้งแต่ประตูเทียบเครื่องบิน ผ่านการลงทะเบียนแบบฟอร์มข้อมูลการเดินทาง ต. 8 ผ่านแอพ Aot Airport ที่จุดคัดกรองควบคุมโรคและด่านตรวจคนเช้าเมือง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด่านควบคมโรคตรวจพบเด็กนักเรียนไทย 6 คน มีไข้ จึงส่งตัวไปตรวจต่อที่ รพ.ในจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนคนที่เหลือทั้งหมดรวมทั้ง 4 โปรกอล์ฟชื่อดังจะถูกพาไปกักตัวเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ โรงแรมรามาดา กรุงเทพฯ เป็นเวลา 14 วัน