โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 23/04/2563 | 11.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 23/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันราย 13 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,827 – 2,839)
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 56 ของโลก
🔵 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 78 ราย
⚫️ เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย

⚫️ รายที่ 50 ผู้เสียชีวิต หญิงไทย อายุ 78 ปี มีโรคประจำตัวโรคหลอดเลือดสมอง

 • วันที่ 21 มี.ค. 2563 เข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
 • วันที่ 24 มี.ค. 2563 เริ่มมีอาการไข้ และปอดบวม จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19
 • วันที่ 5 เม.ย. 2563 ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ต่อมาอาการแย่ลง
 • วันที่ 21 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบหายใจล้มเหลว
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 5 ราย)

▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 5 ราย

 • กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา ชุมพร
🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 8 ราย)

▪️ คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ จำนวน 1 ราย
▪️ ไปสถานที่ชุมนุมชน จำนวน 1 ราย
▪️ อาชีพเสี่ยง จำนวน 2 ราย
▪️ ตรวจเจอก่อนผ่าตัด จำนวน 1 ราย
▪️ ค้นหาเชิงรุก จ.ภูเก็ต (Active case finding) จำนวน 3 ราย
▪️ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) จำนวน 0 ราย

🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 0 ราย)

📍 ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 13 ราย วันนี้

 • กรุงเทพฯ 4 ราย
 • ภูเก็ต 4 ราย
 • ชลบุรี 1 ราย
 • สงขลา 1 ราย
 • ชุมพร 1 ราย
 • ปทุมธานี 1 ราย
 • นครปฐม 1 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 2,430 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 359 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 50 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 2,839 ราย

▪️ 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,839 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,454 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 3 ราย
 2. ภูเก็ต 197 ราย
 3. นนทบุรี 152 ราย
 4. สมุทรปราการ 109 ราย
 5. ยะลา 95 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 8 ราย
 6. ปัตตานี 79 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 12 ราย
 7. ชลบุรี 86 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 3 ราย
 8. สงขลา 43 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 19 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 36 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 65 ราย

▪️ 10 อันดับ (อัตราการป่วยสูงสุด) จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,839 ราย 68 จังหวัด

▪️ จังหวัด : ต่อประชากร 1 แสนคน

 1. ภูเก็ต : 47.65
 2. กรุงเทพฯ : 25.64
 3. ยะลา : 17.78
 4. ปัตตานี : 10.95
 5. นนทบุรี : 12.10
 6. สมุทรปราการ : 8.16
 7. สตูล : 0
 8. ชลบุรี : 5.56
 9. สงขลา : 3.00
 10. ชุมพร : 4.11

▪️ พื่นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,609 ราย
 • ภาคกลาง 363 ราย
 • ภาคใต้ 597 ราย
 • ภาคอีสาน 108 ราย
 • เหนือ 95 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 97 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 39 ปี

▪️ สูงสุดในกลุ่มอายุ

 • อายุ 20-29 ปี
 • จำนวน 691 ราย

▪️ เพศ

 • ชาย 1,500
 • หญิง 1,297

▪️ 10 จังหวัดที่ไม่มีรับรักษาผู้ป่วยมากก่อน (ขอชื่นชมจากใจ) 👏❤️

 1. กำแพงเพชร
 2. ชัยนาท
 3. ตราด
 4. น่าน
 5. บึงกาฬ
 6. พิจิตร
 7. ระนอง
 8. สิงห์บุรี
 9. อ่างทอง
 10. สตูล

📍 จังหวัดที่มี “ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค” สะสมมากกว่า 1,000 ราย
(หมายเหตุ! กลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ใช่กลุ่มที่ติดเชื้อ แต่เป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังรอตรวจยืนยัน)

 • กรุงเทพฯ 10,942 ราย
 • ยะลา 4,060 ราย
 • นนทบุรี 3,578 ราย
 • ภูเก็ต 2,136 ราย
 • สมุทรปราการ 1,285 ราย

📍 เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย

▪️ วันที่ 23 เม.ย. 2563

 • ตุรกี นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา TK6103 จำนวน 55 คน เวลา 14.00 น.
 • มาเลเซีย คนงานไทยตกค้าง MH788 จำนวน 144 คน เวลา 13.25 น

▪️ วันที่ 24 เม.ย. 2563

 • ญี่ปุ่น คนไทยตกค้าง NH847 จำนวน 31 คน เวลา 15.30 น.
 • อินเดีย พระภิกษุ 104 รูป แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม FD9123 เช่าเหมาลำ ดอนเมือง จำนวน 171 คน เวลา 15.10 น

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 23/04/2563 | 11.30 น.
สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 23/04/2563 | 11.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G
สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 23/04/2563 | 11.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G