สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โควิด-19

สถาบัน สจล.จัดส่งนวัตกรรมช่วยแพทย์สู้ภัย COVID-19

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สถาบัน สจล.จัดส่งนวัตกรรมช่วยแพทย์สู้ภัย COVID-19

23 เม.ย. 63 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มีการจัดส่งมอบตู้ตรวจเชื้อ COVID-19 (Swab Test) แบบความดันลบ (Negative Pressure) และแบบความดันบวก (Positive Pressure) จำนวนกว่า 130 ตู้ โดยกำหนดส่งล็อตแรก 50 ตู้ พร้อมนวัตกรรมการแพทย์อื่นๆเช่น เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ (Mini Emergency Ventilator), หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ COVID-19 (UV C Robot), และหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์ (Med Transpoter Robot) เตรียมส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 22 แห่ง

สจล. ระดมพลัง เพื่อผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์สู้วิกฤต COVID-19

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลที่ผ่านมา ทีมนักวิชัน และพัฒนานวัตกรรม สจล. ระดมพลังกันอย่างสุดความสามารถ เพื่อผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์สู้วิกฤต COVID-19 โดยยึดหลักการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) ที่รับฟังเสียงตอบรับจากทีมแพทย์ เพื่อนำมาปรับปรุงผลงาน ให้ตรงตามความต้องการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์โดยทุนบริจาคของประชาชนทั่วประเทศ

สำหรับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่สนใจรับนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อใช้ในการใช้สู้ COVID-19 สามารถติดต่อสำนักบริหารงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KRIS) ได้ที่ โทร.091-812-0416 หรืออีเมล kannika.li@kmitl.ac.th หรือประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคเพื่อสบทบทุนการผลิตนวัตกรรมเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สจล.นวัตกรรมสู้ COVID-19 เลขที่บัญชี 693-031-750-0