โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

พระสงฆ์ พร้อมผู้แสวงบุญ กลับจากอินเดียถึงไทยแล้ว พร้อมกักตัว 14 วัน

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / พระสงฆ์ พร้อมผู้แสวงบุญ กลับจากอินเดียถึงไทยแล้ว พร้อมกักตัว 14 วัน

24 เม.ย. 63 ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง คณะแสวงบุญ ประกอบไปด้วยพระสงฆ์จำนวน 104 รูป, แม่ชี และผู้แสวงบุญ รวม 67 คน เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย โดยสายการบิน AIR ASIA แบบเช่าเหมาลำ

พระสงฆ์ พร้อมผู้แสวงบุญ กลับจากอินเดีย

โดยผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองประมาณ 17.00 น. มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เข้าร่วมตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดตรวจคัดกรอง

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ


ทั้งนี้ พระสงฆ์ทุกรูป รวมทั้งผู้แสวงบุญทั้งหมด จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรค ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และเข้าสู่มาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐในสถานที่ที่กำหนด โดยดำเนินการแยกพระสงฆ์ทุกรูป เข้าพักในพื้นที่ H2do Residence จว.สมุทรปราการ อยู่ในการกำกับของพระสังฆาธิการในพื้นที่ และสำหรับผู้แสวงบุญทั้งหมด จะแยกเข้าพัก ณ รร.รัตนโกสินทร์ กทม. ภายใต้การดูแลของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19