เราไม่ทิ้งกัน โควิด-19

เราไม่ทิ้งกัน “เพิ่มปุ่มสีชมพู สละสิทธิ์” ให้โอนเงินคืนรัฐ เพื่อช่วยผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / เราไม่ทิ้งกัน “เพิ่มปุ่มสีชมพู สละสิทธิ์” ให้โอนเงินคืนรัฐ เพื่อช่วยผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ

เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com มาตราการเงินเยียวยา 5,000 บาท ( 3 เดือน) ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มปุ่มสีชมพู สละสิทธิ์ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสละสิทธิมาตรการเยียวยาโอนเงินคืนให้รัฐฯ นำไปช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆ

เราไม่ทิ้งกัน “เพิ่มปุ่มสีชมพู สละสิทธิ์” โอนเงินคืน

วันนี้ (24 เม.ย.) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท จากยอดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา 2.5 ล้านราย กระทรวงการคลังได้ทยอยส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ 17,000 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความเดือดร้อนจริงจากเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์ ยืนยันตัวตนในการประกอบอาชีพหรือแจ้งเอกสารเพิ่มเติม ในวันนี้คลังจึงได้จ่ายเงินให้กับผู้ตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มอีก 700,000 คน ทำให้ผู้รับเงินเยียวยาเพิ่มจาก 4.2 ล้านคน เป็น 4.9 ล้านคน

นายลวรณ กล่าวว่า ขณะนี้มีกลุ่มต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับ 6.3 ล้านคน ส่งเอกสารและตอบกลับมาแล้ว 4.8 ล้านคน จึงอยากให้รายชื่อที่เหลืออีก 1.5 ล้านคน เร่งตอบข้อมูลกลับมายังระบบ หากตรวจสอบข้อมูลได้แล้วจะได้เร่งโอนเงินช่วยเหลือ ยอมรับว่าตั้งแต่ 8 เมษายน ซึ่งได้เริ่มตรวจข้อมูล เพื่อให้ผ่านจากกลุ่มสีแดง สีเทา ไปสู่กลุ่มสีเขียวได้รับเงินจากเดิม 200,000-300,000 คนต่อวัน จากนี้ไปจะเร่งได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนจำนวนมากที่ลงทะเบียนได้รับเงินแล้ว แต่อยากโอนกลับคืนมา เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือคนเดือดร้อนจริงๆ เช่น ผู้รับเงินเสียชีวิต ลูกหลานอยากโอนกลับมาให้รัฐบาล หรือ กลุ่มคนอื่นที่เปลี่ยนใจไม่รับเงิน กระทรวงการคลังได้เพิ่มฟังก์ชั่นในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน .com ปุ่มสีชมพู จะมีวิธีแนะนำ เพื่อให้โอนเงินกลับคืนมาจะมีรหัสส่งกลับไปให้เหมือน เพื่อจ่ายเงินผ่านช่องทางต่างๆ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยังต้องเริ่มกลับมาตรวจสอบกลุ่มผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติรายละเอียดแล้วไม่ถูกต้อง เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจบางคนมีอาชิพเสริมอย่างอื่น แม้รัฐบาลประกาศห้ามลงทะเบียน แต่ยังมีผู้ลงทะเบียน และได้รับเงินช่วยเหลือ เพราะข้อมูลรัฐวิสาหกิจหลายแห่งไม่ได้เชื่อมกับระบบ เนื่องจากมีรัฐวิสาหกิจกว่า 40 แห่ง จากนี้ไปจะเริ่มขั้นตอนการตรวจสอบย้อนหลัง จึงได้เพิ่มปุ่มสีชมพู เพื่อให้ผู้ได้เงินไปแล้ว ลักษณะคุณสมบัติสีเทาเปลี่ยนใจส่งเงินคืนกับทางรัฐ เพื่อนำไปช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนให้ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังเพิ่มฟังก์ชั่นของปุ่มสีแดง เพื่อให้ยกเลิกการได้รับสิทธิ์ หากรู้ตัวเองว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด