โควิด-19

คนไทยในนิวซีแลนด์ 168 คน จะกลับถึงประเทศไทยวันนี้

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / คนไทยในนิวซีแลนด์ 168 คน จะกลับถึงประเทศไทยวันนี้

27 เม.ย. 63 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน เปิดเผยว่า ได้ส่งคนไทยในนิวซีแลนด์ จำนวน 168 คน กลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของการบินไทย

ภารกิจส่งคนไทยในนิวซีแลนด์ 168 คนกลับบ้าน มีกำหนดถึงไทยวันนี้ 20.15 น.

คนไทยในนิวซีแลนด์ จำนวน 168 คน ที่กลับประเทศไทยวันนี้ ผู้โดยสารส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 11-19 ปี จำนวน 88 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ เที่ยวบินดังกล่าวจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนครโอ๊กแลนด์ ในเวลา 13.10 น.ตามเวลาท้องถิ่น และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 20.15 น.

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังระบุอีกว่า ภารกิจการส่งคนไทยกลับบ้านครั้งนี้ เกิดขึ้นได้โดยการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งของไทยและนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมถึงบริษัทการบินไทย เอเจนท์การศึกษาของไทยที่ส่งนักเรียนมานิวซีแลนด์ กระทรวงการต่างประเทศของไทยและนิวซีแลนด์ กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ Education New Zealand สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และสมาคมคนไทยในนิวซีแลนด์ในทุกๆ เมือง

พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจจนประสบความสำเร็จ และสามารถนำคนไทยที่ตกค้างในนิวซีแลนด์กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

ที่มา : Royal Thai Embassy, Wellington