พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โควิด-19

ศบค. ต่อ “พ.ร.ก. ฉุกเฉิน” อีก 1 เดือน

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / ศบค. ต่อ “พ.ร.ก. ฉุกเฉิน” อีก 1 เดือน

27 เม.ย. 63 – การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้พิจารณาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน

ต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

หลังจากที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 เม.ย.นี้ เกี่ยวับการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีความเห็นตรงกันได้พิจารณาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือนในเดือน พ.ค. โดยสรุป ดังต่อไปนี้

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงเดือน พ.ค.

 • ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน
 • เดิมครบกำหนด คือ 30 เมษายน 2563
 • ออกไปอีก 1 เดือน คือ 1-31 พฤษภาคม 2563

มาตราการที่ยังคงไว้

 • ควบคุมการเดินทางเข้าไทย ทุกช่องทาง น้ำ อากาศ บก และขยายห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไป 1 เดือน คือ 1-31 พ.ค. 2563
 • ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ระหว่าง 22.00 น. ถึง 04.00 น.
 • งดหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด
 • งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก
 • ปฏิบัติตัวใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า กินร้อนช้อนเรา ล้างมือ พกเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร

สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่

 • เร่งรัดการตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
 • มีการใช้เทคโนโลยีติดตาม
 • การประเมินผล (ทุก 15 วัน)
 • ควบคุมได้ดีขึ้น : สามารถผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม+ขยายพื้นที่
 • หากไม่ดีขึ้น : ระงับมาตรการผ่อนคลายในทันที

เรื่องผ่อนปรนมาตรการ ธุรกิจ อาชีพ พื้นที่ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ในส่วนของมาตรการผ่อนปรน กำลังประชุมหารือกันอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุป อย่งไรก็ตามการล็อกดาวน์ต่างๆ นั้น จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม และสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชน

| แถลงข่าว ศบค. ณ ทำเนียบรัฐบาล ณ วันที่ 27 เม.ย. 2563