โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 27/04/2563 | 12.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 27/04/2563 | 12.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

[ครั้งแรกตัวเลขผู้ป่วยต่ำกว่า 10 ราย]

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 9 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,923 – 2,931)
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 58 ของโลก
🔵 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 15 ราย
⚫️ เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย

⚫️ รายที่ 52 ผู้เสียชีวิต หญิงไทย อายุ 64 ปี อาชีพแม่บ้าน มีโรคประจำตัว คือ โรคโลหิตจาง
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเป็นคนในครอบครัวและป่วยถึง 5 คน

 • วันที่ 2 เม.ย. 2563 เริ่มมีอาการป่วย ไข้ ไอ หอบ เหนื่อย จึงเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต
 • วันที่ 8 เม.ย. 2563 ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 และผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ
 • วันที่ 10 เม.ย. 2563 อาการได้แย่ลงได้ย้ายโรงพยาบาลไปในจังหวัด และเอกซเรย์ปอดพบว่าปอดอักเสบรุนแรง ต่อมามีอาการเหนื่อยมากขึ้น การทำงานของไตลดลง แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ
 • วันที่ 26 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต ด้วยระบบหายใจล้มเหลว และไตวายเฉียบพลัน

📍 ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 3 ราย)

▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 3 ราย

 • ภูเก็ต สุพรรณบุรี ยะลา
🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 6 ราย)

▪️ ค้นหาเชิงรุกในชุมชน จ.ยะลา (Active case finding) จำนวน 4 ราย
▪️ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) จำนวน 2 ราย

 • อเมริกา 2 ราย เข้าศูนย์กักกันที่กรุงเทพฯ

🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 0 ราย)

📍 ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 9 ราย วันนี้

 • ยะลา 5 ราย
 • กรุงเทพฯ 0 ราย (แต่นำเข้าสถานที่กักกันโรค 2 ราย)
 • ภูเก็ต 1 ราย
 • สุพรรณบุรี 1 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 2,609 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 270 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 52 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 2,931 ราย

▪️ 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วยสะสม 2,931 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,481 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 9 ราย
 2. ภูเก็ต 206 ราย
 3. นนทบุรี 156 ราย
 4. ยะลา 113 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 8 ราย
 5. สมุทรปราการ 111 ราย
 6. ชลบุรี 87 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 4 ราย
 7. ปัตตานี 79 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 12 ราย
 8. สงขลา 44 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 61 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 39 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 39 ราย

▪️ 10 อันดับ (อัตราการป่วยสูงสุด) จังหวัดที่พบผู้ป่วยสะสม 2,931 ราย 68 จังหวัด

▪️ จังหวัด : ต่อประชากร 1 แสนคน

 1. ภูเก็ต : 49.83
 2. กรุงเทพฯ : 26.11
 3. ยะลา : 21.15
 4. ปัตตานี : 10.95
 5. นนทบุรี : 12.42
 6. สมุทรปราการ : 8.31
 7. ชลบุรี : 5.62
 8. สงขลา : 3.07
 9. สตูล : 0
 10. ชุมพร : 4.11

▪️ พื้นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,624 ราย
 • ภาคกลาง 369 ราย
 • ภาคใต้ 668 ราย
 • ภาคอีสาน 108 ราย
 • เหนือ 95 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 97 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 39 ปี

▪️ สูงสุดในกลุ่มอายุ

 • อายุ 20-29 ปี
 • จำนวน 700 ราย

▪️ เพศ

 • ชาย 1,536
 • หญิง 1,320

▪️ 10 จังหวัดที่ไม่มีรับรักษาผู้ป่วยมากก่อน (ขอชื่นชมจากใจ) 👏❤️

 1. กำแพงเพชร
 2. ชัยนาท
 3. ตราด
 4. น่าน
 5. บึงกาฬ
 6. พิจิตร
 7. ระนอง
 8. สิงห์บุรี
 9. อ่างทอง
 10. สตูล

📍 เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย

▪️ วันที่ 27 เม.ย. 2563

 • ญี่ปุ่น JAL031 เวลา 15.40 น. จำนวน 35 ราย
 • เนเธอร์แลนด์ KL875 เวลา 17.05 น. จำนวน 25 ราย
 • นิวซีแลนด์ TG492 เวลา 20.15 น. นักเรียน นักศึกษา จำนวน 168 ราย

▪️ วันที่ 28 เม.ย. 2563

 • สเปน IB2833 เวลา 11.55 น. ผู้ป่วย ลูกเรือ เหตุจำเป็นครอบครัว จำนวน 12 ราย
 • อินเดีย XW305 เวลา 07.10 น. นักเรียน นักศึกษา คนไทยตกค้าง จำนวน 200 ราย

📍 สถิติคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศ “ผ่านจุดผ่านแดนทางบก”
ข้อมูล : 26 เม.ย. 2563

▪️ (เดินทาง) วันที่ 26 เม.ย. 2563

 • ลงทะเบียน 293 คน
 • ไม่ลงทะเบียน 107 คน
 • รวม 400 คน

▪️ (เดินทางมาแล้ว) วันที่ 18-25 เม.ย. 2563

 • ลงทะเบียน 2,838 คน
 • ไม่ลงทะเบียน 936 คน
 • รวม 3,774 คน

📍 รายงานสถานภาพสถานที่กักกันโรค State Quarantine
ณ วันที่ 27 เม.ย. 2563 (ต้องดูแลครบ 14 วัน)

 • จำนวนผู้กักตัวสะสม 3,379 คน (ตั้งแต่ 4 ก.พ. 2563)
 • อยู่ระหว่างกักตัว 2,150 คน
 • กลับบ้านแล้ว 1,229 คน
 • จำนวนห้องพัก 5,468 ห้อง
 • เข้างพัก 2,132 ห้อง
 • คงเหลือห้องพัก 3,336 ห้อง

📍 ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร

 • ออกไปอีก 1 เดือน คือ 1-31 พฤษภาคม 2563

▪️ มาตราการที่ยังคงไว้

 • ควบคุมการเดินทางเข้าไทย ทุกช่องทาง
 • ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน #เคอร์ฟิว ระหว่าง 22.00 น. ถึง 04.00 น.
 • งดหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด
 • งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 27/04/2563 | 12.30 น.
สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 27/04/2563 | 12.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G