โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 16/05/2563 | 11.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 16/05/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔻 ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (คงที่ 3,025 ราย)
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 69 ของโลก +1 อันดับ

🔵 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1 ราย
⚫️ ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย

🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 2,855 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 114 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 56 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 3,025 ราย

📍 อายุเฉลี่ยผู้ป่วยยืนยัน

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 97 ปี
 • อายุเฉลี่ย 40 ปี

📍 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 3,025 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,531 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 16 ราย
 2. ภูเก็ต 224 ราย
 3. นนทบุรี 156 ราย
 4. ยะลา 125 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 8 ราย
 5. สมุทรปราการ 115 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 1 ราย
 6. ชลบุรี 85 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 7 ราย
 7. ปัตตานี 79 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 12 ราย
 8. สงขลา 44 ราย เข้าสถานที่กักกันโรค 19 ราย
 9. เชียงใหม่ 41 ราย +1 ราย
 10. ปทุมธานี 39 ราย
 • จังหวัดอื่นๆ 27 ราย

📍 เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย

▪️ วันที่ 16 พ.ค. 2563

 • อเมริกา (ผ่านเกาหลีใต้) TG655 สุวรรณภูมิ เวลา 01.00 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 204 ราย
 • อเมริกา และเกาหลีใต้ KE651 สุวรรณภูมิ เวลา 21.45 น. คนไทยตกค้างในอเมริกา และในเกาหลีใต้ จำนวน 187 ราย

▪️ วันที่ 16 พ.ค. 2563

 • มัลดีฟส์ (มาเล) G2-6350 สุวรรณภูมิ เวลา 15.15 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 150 ราย
 • แคนาดา (ผ่านญี่ปุ่น) NH847 สุวรรณภูมิ เวลา 15.30 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 80 ราย
 • อินเดีย (มุมไบ) FD9322 ดอนเมือง เวลา 18.45 น. คนไทยตกค้าง จำนวน 80 ราย

🌍 สถานการณ์ทั่วโลก

▪️ ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 4,628,356 ราย +102,973 ราย
▪️ ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 45,006 ราย – 554 ราย
▪️ รักษาหายทั่วโลก : 1,757,445 ราย +54,231 ราย
▪️ เสียชีวิตทั่วโลก : 308,645 ราย +5,274 ราย

🌍 10 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 1,484,285 ราย
 2. สเปน 274,367 ราย
 3. รัสเซีย 262,843 ราย
 4. อังกฤษ 236,711 ราย
 5. อิตาลี 223,885 ราย
 6. บราซิล 220,291 ราย
 7. ฝรั่งเศส 179,506 ราย
 8. เยอรมนี 175,699 ราย
 9. ตุรกี 146,457 ราย
 10. อิหร่าน 116,635 ราย
  ** อันดับที่ 69 ประเทศไทย 3,025 ราย

📍 แพลตฟอร์มไทยชนะ

ข้อมูลการใช้งานทั้งหมดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้ดูแล เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อ และทราบกลุ่มคนที่ติดเชื้อได้ทันที
เช่น มีคนติดเชื้อในร้าน และในร้านมี 10 คน เจ้าหน้าที่สธ.จะตามควบคุม เพื่อกลุ่มคนจำนวนนี้ ไม่ต้องตรวจสอบคนเป็น 100 หรือ 1,000 คน

▪️ ผู้ประกอบการ

 • เว็บไซต์ http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/
 • ข้อมูลการลงทะเบียนร้านค้า และดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ด เพื่อนำไปติดหน้าร้านค้า
 • เพื่อแจ้งจำนวนลูกค้าที่ใช้งาน ณ ปัจจุบัน ได้วางแผนใช้บริการ
 • ลดปัญหาผู้ใช้บริการหน้าร้านที่แออัด

▪️ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ

 • ไม่ต้องทำอะไร “เพียงแค่ไปร้านไหน? ใช้บริการอะไร?” ก็สแกนคิวอาร์โค้ด หน้าร้านได้เลย
 • ตรวจเช็คความแออัดของผู้ใช้บริการตามร้านค้าต่างๆ
 • ลูกค้า หรือ ประชาชนทั่วไป สามารถใช้งานได้ เพื่อให้คะแนน ให้ดาว ร้านค้า เกี่ยวกับการบริการ/ความสะอาด/การป้องกัน

“แยกกันเราอยู่ รวมหมู่เพื่อไปต่อ”

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 16/05/2563 | 11.30 น.