โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 18/05/2563 | 11.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 18/05/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 3 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 3,029 – 3,031 ราย)
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 70 ของโลก

🔵 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1 ราย
⚫️ ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย

📍 ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ แบ่งเป็น 1 กลุ่ม

🔸 กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ (จำนวน 3 ราย)
 • รายที่ 1 เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในที่ทำงานกรุงเทพฯ
 • วันที่ 15 พ.ค. 2563 เริ่มมีอาการป่วย ถ่ายเหลว และเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลใน จ.นนทบุรี
 • รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันใน (ที่ทำงานเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 1)
 • วันที่ 15 พ.ค. 2563 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 1
 • รายที่ 3 เป็นหญิงไทย อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา จ.ภูเก็ต อาชีพพนักงานขายสินค้า มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
 • วันที่ 15 พ.ค. 2563 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และรักษาตัวที่โรงพยาบาลใน จ.ภูเก็ต
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 2,857 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 118 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 56 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 3,031 ราย

📍 สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ไทยชนะ
ข้อมูล : 17 พ.ค. 2563 | 20.00 น.
ฐานข้อมูลอยู่ที่ “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข”

 • จำนวนร้านค้าลงทะเบียน 44,386 ร้านค้า
 • จำนวนผู้ใช้งาน 2,002,897 คน
 • จำนวนเข้าเช็คอิน 2,658,754 ครั้ง
 • จำนวนเช็คเอาท์ 1,845,191 ครั้ง
 • จำนวนการกดประเมินร้านค้า 1,258,261 ครั้ง

📍 10 กิจการ “ผู้ใช้บริการลงทะเบียนร้านค้าสูงสุด”

 1. ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร 11,353 ร้าน
 2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 10,599 ร้าน
 3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก-ส่ง 8,170 ร้าน
 4. การจำหน่ายสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภค 2,814 ร้าน
 5. การให้บริการ 2,412 ร้าน
 6. ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 2,314 ร้าน
 7. สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต 1,942 ร้าน
 8. คลินิคเสริมความงาม ร้านเสริมสวย 1,867 ร้าน
 9. ธนาคาร 1,479 ร้าน
 10. ร้านขายยา 661 ร้าน

🌍 สถานการณ์ทั่วโลก

▪️ ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 4,801,875 ราย +81,679 ราย
▪️ ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 44,821 ราย – 6 ราย
▪️ รักษาหายทั่วโลก : 1,857,576 ราย +46,496 ราย
▪️ เสียชีวิตทั่วโลก : 316,671 ราย +3,451 ราย

🌍 10 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 1,527,664 ราย
 2. ^ รัสเซีย 281,752 ราย
 3. สเปน 277,719 ราย
 4. อังกฤษ 243,695 ราย
 5. บราซิล 241,080 ราย
 6. อิตาลี 225,435 ราย
 7. ฝรั่งเศส 179,569 ราย
 8. เยอรมนี 176,651 ราย
 9. ตุรกี 149,435 ราย
 10. อิหร่าน 120,198 ราย
  ** อันดับที่ 70 ประเทศไทย 3,031 ราย

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 18/05/2563 | 11.30 น.