โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 24/05/2563 | 11.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 24/05/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย ผู้ป่วยยืนยัน (คงที่ 3,040)
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 75 ของโลก +2 อันดับ

🔵 ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 5 ราย
⚫️ ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย

📍 ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ แบ่งเป็น 0 กลุ่ม

🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 2,921 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 63 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 56 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 3,040 ราย
🔹 อยู่ในศูนย์กักกัน 65 ราย
🔹 อยู่ในสถานกักกันของรัฐ State Quarantine 104 ราย

📍 ช่วงอายุ

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุสูงสุด 97 ปี
 • อายุเฉลี่ย 37 ปี

📍 ผู้ป่วยยืนยันแยกตามพื้นที่

 • กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,708 ราย
 • ภาคเหนือ 95 ราย
 • ภาคกลาง 396 ราย
 • ภาคใต้ 730 ราย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย

📍 แยกตามเพศ

 • เพศหญิง 1,655 ราย
 • เพศชาย 1,385 ราย

📍 การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในไทย และนานาชาติ

▪️ ทีมพัฒนาวัคซีนในไทย

 1. DNA : จุฬาลงกรณ์ (VRC), ไบโอเนท เอเซีย, สวทช. (2)
 2. mRNA : จุฬาลงกรณ์ (VRC), สวทช.
 3. Protein Subunit : มหาวิทยาลัยมหิดล (Science), จุฬาลงกรณ์, สวทช. (2)
 4. VLP : มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช), สวทช.
 5. Inactivated : มหาวิทยาลัยมหิดล (CVD)
 6. Viral vector : สวทช.
▪️ อัปเดต! ความก้าวหน้า DNA และ mRNA (ในไทย)
 • DNA วัคซีน เริ่มทดลองใน “หนู”
 • mRNA วัคซีน ผ่านการทดสอบใน หนู และเริ่มทดลองใน “ลิง”
 • คาดว่าปลายเดือนหน้าจะทราบผลในลิง
 • ตรวจเลือดลิงรอบแรก คือ กลางเดือนมิถุนายน 63 (ถ้าผลเลือดต่ำ ต้องรอปลายเดือน หรือกลางเดือนกรกฏาคม 63)
 • ถ้าได้ผลที่ดีในลิง ต้องจองโรงงานขนาดเล็กในต่างประเทศเพื่อพัฒนาและผลิตตัวยาประมาณ 10,000 โดส และเริ่มทดลองในกลุ่มอาสาสมัคร (เพราะ mRNA เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มาก)
 • ต้องผ่านการทดลองในสัตว์ให้ได้ และความปลอดภัยด้วย แล้วเริ่มทดลองในคน
▪️ ระยะการทดลองในคน
 • ระยะที่ 1 เรื่องความปลอดภัย 30-50 คน
 • ระยะที่ 2 เรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 250-500 คน
 • ระยะที่ 3 เรื่องให้ผลการป้องกันโรค 1,000 คนขึ้นไป
▪️ เริ่มทดสอบในสัตว์ทดลอง 114 ชนิด
▪️ วัคซีนที่เริ่มทดลองในคน 10 ชนิด
ข้อมูล : 22 พ.ค. 2563
 • จีน (ชนิดวัคซีน 5)
 • อเมริกา (ชนิดวัคซีน 2)
 • อังกฤษ (ชนิดวัคซีน 1)
 • เยอรมัน (ชนิดวัคซีน 1)
 • ออสเตรเลีย (ชนิดวัคซีน 1)

🌍 สถานการณ์ทั่วโลก

▪️ ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 5,403,979 ราย +99,987 ราย
▪️ ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 53,562 ราย +8,978 ราย
▪️ รักษาหายทั่วโลก : 2,246,636 ราย +88,668 ราย
▪️ เสียชีวิตทั่วโลก : 343,975 ราย +3,972 ราย

🌍 10 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 1,666,828 ราย
 2. บราซิล 349,113 ราย
 3. รัสเซีย 335,882 ราย
 4. สเปน 282,370 ราย
 5. อังกฤษ 257,154 ราย
 6. อิตาลี 229,327 ราย
 7. ฝรั่งเศส 182,469 ราย
 8. เยอรมนี 179,986 ราย
 9. ตุรกี 155,686 ราย
 10. อิหร่าน 133,521 ราย
  ** อันดับที่ 75 ประเทศไทย 3,040 ราย

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 24/05/2563 | 11.30 น.