โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 20/06/2563 | 11.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 20/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 1 ราย (รายที่ 3,147)
 • ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากประเทศบาห์เรน เข้าพักสถานกักกันของรัฐ
 • ผ่านมาแล้ว 26 วัน ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 91 ของโลก

🔵 ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 10 ราย
⚫️ ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย

🔹 ผู้ป่วยสะสม 3,147 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 3,018 ราย +10
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 71 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 58 ราย
🔹 รวมติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย
🔹 อยู่ในสถานกักกันของรัฐ State Quarantine 210 ราย +1

📍 ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ แบ่งเป็น 1 กลุ่ม

🔸 กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าสถานกักกันของรัฐ (จำนวน 1 ราย)

▪️ ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป (กลับจากประเทศบาห์เรน)

 • วันที่ 14 มิ.ย. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพักสถานกักกันของรัฐ จ.ชลบุรี
 • วันที่ 18 มิ.ย. 2563 ตรวจหาเชื้อ และพบเชื้อ (ไม่มีอาการ)

📍 ช่วงอายุ

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุสูงสุด 97 ปี
 • อายุเฉลี่ย 39 ปี

📍 เที่ยวบินนำคนไทยกลับประเทศ

▪️ วันที่ 20 มิ.ย. 2563

 • เยอรมนี (แฟรงก์เฟิร์ด) LH772 เวลา 01.30 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 146 คน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา พระสงฆ์ คนไทยตกค้าง
 • บรูไน BI513 เวลา 12.40 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 44 คน คนไทยตกค้าง
 • เกาหลีใต้ (โซล) KE651 เวลา 21.45 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 180 คน คนไทยตกค้าง
 • อเมริกา (ผ่านเกาหลีใต้) OZ741 เวลา 22.40 น. สุวรรณภูมิ จำนวน 133 คน คนไทยตกค้าง

🌍 สถานการณ์ทั่วโลก

▪️ ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 8,757,750 ราย +179,698 ราย
▪️ ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 54,793 ราย +232 ราย
▪️ รักษาหายทั่วโลก : 4,625,449 ราย +95,188 ราย
▪️ เสียชีวิตทั่วโลก : 462,519 ราย +6,235 ราย

🌍 10 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 2,297,190 ราย +33,539
 2. บราซิล 1,038,568 ราย +55,209
 3. รัสเซีย 569,063 ราย +7,972
 4. อินเดีย 395,812 ราย +14,721
 5. อังกฤษ 301,815 ราย +1,346
  ** อันดับที่ 91 ประเทศไทย 3,147 ราย

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 20/06/2563 | 11.30 น.