โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 21/06/2563 | 11.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 21/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 1 ราย (รายที่ 3,148)
 • ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากประเทศแอฟริกาใต้ เข้าพักสถานกักกันของรัฐ
 • ผ่านมาแล้ว 27 วัน ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 91 ของโลก

🔵 ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 0 ราย
⚫️ ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย

🔹 ผู้ป่วยสะสม 3,148 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 3,018 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 72 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 58 ราย
🔹 รวมติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย
🔹 อยู่ในสถานกักกันของรัฐ State Quarantine 211 ราย +1

📍 ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ แบ่งเป็น 1 กลุ่ม

🔸 กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าสถานกักกันของรัฐ (จำนวน 1 ราย)

▪️ ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 6 ปี เดินทางมาพร้อมมารดา (จากประเทศแอฟริกาใต้)

 • วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพักสถานกักกันของรัฐ จ.ชลบุรี
 • วันที่ 19 มิ.ย. 2563 ตรวจหาเชื้อทั้งเด็ก และมารดาเด็ก ผล คือ “พบเชื้อที่เด็ก และไม่มีอาการ” ส่วนมารดาไม่พบเชื้อ

📍 ช่วงอายุ

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุสูงสุด 97 ปี
 • อายุเฉลี่ย 39 ปี

🌍 สถานการณ์ทั่วโลก

▪️ ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 8,915,863 ราย +158,113 ราย
▪️ ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 54,505 ราย -288 ราย
▪️ รักษาหายทั่วโลก : 4,738,606 ราย +113,157 ราย
▪️ เสียชีวิตทั่วโลก : 466,727 ราย +4,208 ราย

🌍 10 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 2,330,578 ราย +33,388
 2. บราซิล 1,070,139 ราย +31,571
 3. รัสเซีย 576,952 ราย +7,889
 4. อินเดีย 411,727 ราย +15,915
 5. อังกฤษ 303,110 ราย +1,295
  ** อันดับที่ 91 ประเทศไทย 3,148 ราย

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 21/06/2563 | 11.30 น.