โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 24/06/2563 | 11.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 24/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 1 ราย (รายที่ 3,157)
 • ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาจากฟิลิปปินส์ และเข้าพักสถานกักกันของรัฐ
 • ผ่านมาแล้ว 30 วัน ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 93 ของโลก +1

🔵 ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 3 ราย
⚫️ ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย

🔹 ผู้ป่วยสะสม 3,157 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 3,026 ราย +3
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 73 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 58 ราย
🔹 รวมติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย
🔹 อยู่ในสถานกักกันของรัฐ State Quarantine 220 ราย +1

📍 ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ แบ่งเป็น 1 กลุ่ม

🔸 กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าสถานกักกันของรัฐ (จำนวน 1 ราย)

▪️ ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหาร

 • วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เดินทางถึงไทย และเข้าพักสถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 22 มิ.ย. 2563 ตรวจหาเชื้อ และพบเชื้อ ไม่มีอาการ

📍 ช่วงอายุ

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุสูงสุด 97 ปี
 • อายุเฉลี่ย 39 ปี

📍 (ร่าง) ผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรม ระยะที่ 5
เบื้องต้นเริ่ม 1 ก.ค. 2563

 • ทุกกิจการ/กิจกรรม ต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
 • เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าตรวจกิจการ/กิจกรรม ต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง)
 • พัฒนานวัตกรรม เช่น จองคิวออนไลน์
 • ต้องมีการรายงานผลประเมิน ติดตาม

📍 (ร่าง) 5 กิจการ/กิจกรรม ระยะที่ 5
เบื้องต้นเริ่ม 1 ก.ค. 2563

 1. ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา (เปิดได้ทั้งหมด)
 2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ (เปิดได้ทั้งหมด ไม่จำกัดเวลาเข้าสู่เวลาเปิด-ปิด ตามปกติ)
 3. ผับ บาร์ คาราโอเกะ
3.1 มาตรการควบคุมหลัก
 • เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. ทุกกรณี
 • ระยะนั่ง ยืน 1 เมตร
 • จำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่มากกว่า 4 ตร.ม. ต่อ คน
 • ห้ามร่วมโต๊ะกับ “กลุ่มอื่น”
 • พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า/อนามัย ตลอดเวลา
 • จัดจุดบริการล้างมือให้เพียงพอ
 • ระยะห่างโต๊ะมากกว่า 2 เมตร หรือ มีฉากกั้นสูงมากกว่า 1.50 เมตร
 • ภายในร้านมีระบบระบายอากาศได้ดี
 • มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะบุคคล
 • ทุกคนต้องลงทะเบียน เข้า-ออก สถานที่ผ่านแอปฯ ไทยชนะ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าตามมาตรการฯก่อนใช้บริการทุกราย
 • พัฒนานวัตกรรม ลงทะบียนจองคิวรูปแบบใหม่ เช่น จองคิวออนไลน์
3.2 มาตรการเสริม
 • คัดกรองอายุ ตรวจวัดอุณหภูมิระบบทางเดินหายใจ
 • งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชั่น ลดราคา โฆษณา พนักงานเชียร์เบียร์
 • ให้นั่ง ยืน เป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน
 • งดนั่งร้องเพลง เต้น งดการเต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะที่นั่ง
 • หลีกเลี่ยงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเหยือก หรือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกัน
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ร้าน (บันทึก 1 เดือน) เพื่อใช้ในการติดตาม
 • จัดพื้นที่รอคิวห่างกันมากกว่า 1 เมตร
4. ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

▪️ อายุน้อยกว่า 15 ปี เข้าได้

 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 20.00 น.
 • วันหยุด เวลา 10.00 – 20.00 น.

▪️ อายุ 15 – 18 ปี เข้าได้

 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 22.00 น.
 • วันหยุด เวลา 10.00 – 22.00 น.

▪️ อายุมากกว่า 18 ปี

 • ใช้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.
4.1 มาตรการควบคุมหลัก
 • จุดบริการล้างมือ
 • ทำความสะอาดห้องน้ำ พิ้นผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ มากกว่า 4 ตร.ม. ต่อ คน
 • เว้นระยะห่างนั่ง ยืน ทางเดิน มากกว่า 1 เมตร
 • จำกัดเวลาให้บริการในระบบ 2 ชม. ต่อ รอบ (พักทำความสะอาด 15 นาที)
 • ทุกคนลงทะเบียนผ่านแอปฯ ไทยชนะ และแนะนำลูกค้าทุกราย
4.2 มาตรการเสริม
 • คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิระบบทางเดินหายใจ
 • ภายในร้านมีระบบระบายอากาศได้ดี
 • งดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • งดการรวมกลุ่ม และกิจกรรมแจก/มอบรางวัล
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ร้าน (บันทึก 1 เดือน) เพื่อใช้ในการติดตาม
 • จัดพื้นที่รอคิวห่างกันมากกว่า 1 เมตร
 • พัฒนานวัตกรรม ลงทะบียนจองคิวรูปแบบใหม่ เช่น จองคิวออนไลน์
5. อาบ อบ นวด โรงน้ำชา
5.1 มาตรการควบคุมหลัก
 • ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า/อนามัย ตลอดเวลา ยกเว้นขณะอาบน้ำ
 • จัดบริการล้างมือเพียงพอ
 • ทำความสะอาดห้อง อ่างน้ำ ห้องน้ำ พื้นผิมสัมผัสร่วมบ่อยๆ
 • ควบคุมไม่ให้แออัด
 • เว้นระยะห่างนั่ง ยืน มากกว่า 1 เมตร ยกเว้นขณะอาบน้ำ
 • ทุกคนลงทะเบียนผ่านแอปฯ ไทยชนะ และแนะนำลูกค้าทุกราย
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมการเฝ้าระวังโรคอื่นๆ
5.2 มาตรการเสริม
 • คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิระบบทางเดินหายใจ
 • ภายในร้านมีระบบระบายอากาศได้ดี ทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศทุกวัน
 • อาจพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิด “ในพื้นที่ส่วนรวมของร้าน” (บันทึกมากกว่า 1 เดือน) เพื่อใช้ในการติดตาม
 • จัดพื้นที่รอคิวห่างกันมากกว่า 1 เมตร
 • พัฒนานวัตกรรม ลงทะบียนจองคิวรูปแบบใหม่ เช่น จองคิวออนไลน์

🌍 สถานการณ์ทั่วโลก

▪️ ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 9,353,739 ราย +165,878 ราย
▪️ ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 57,911 ราย +23 ราย
▪️ รักษาหายทั่วโลก : 5,041,714 ราย +104,463 ราย
▪️ เสียชีวิตทั่วโลก : 479,806 ราย +5,467 ราย

🌍 10 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 2,424,168 ราย
 2. บราซิล 1,151,479 ราย
 3. รัสเซีย 599,705 ราย
 4. อินเดีย 456,115 ราย
 5. อังกฤษ 306,210 ราย
 6. สเปน 293,832 ราย
 7. เปรู 260,810 ราย
 8. ซิลี 250,767 ราย
 9. อิตาลี 238,833 ราย
 10. อิหร่าน 209,970 ราย
  ** อันดับที่ 93 ประเทศไทย 3,157 ราย

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 24/06/2563 | 11.30 น.