โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/06/2563 | 11.30 น.

Home / ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/06/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย (คงที่ 3,162 ราย)
 • วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อ
 • ผ่านมาแล้ว 34 วัน ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 95 ของโลก

🔵 ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 0 ราย
⚫️ ผู้ป่วยเสียชีวิต 0 ราย

🔹 ผู้ป่วยสะสม 3,162 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 3,053 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 51 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 58 ราย
🔹 รวมติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย
🔹 อยู่ในสถานกักกันของรัฐ State Quarantine 225 ราย

📍 ช่วงอายุ

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุสูงสุด 97 ปี
 • อายุเฉลี่ย 39 ปี

🌍 สถานการณ์ทั่วโลก

▪️ ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 10,081,545 ราย +176,582 ราย
▪️ ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 57,748 ราย +105 ราย
▪️ รักษาหายทั่วโลก : 5,458,369 ราย +100,529 ราย
▪️ เสียชีวิตทั่วโลก : 501,298 ราย +4,432 ราย

🌍 5 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 2,596,537 ราย +43,581
 2. บราซิล 1,315,941 ราย +35,887
 3. รัสเซีย 627,646 ราย +6,852
 4. อินเดีย 529,577 ราย +20,131
 5. อังกฤษ 310,250 ราย +890

** อันดับที่ 95 ประเทศไทย 3,162 ราย

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/06/2563 | 11.30 น.