โพล เผย 57.8% นักเศรษฐศาสตร์ห่วงปัญหาการทุจริตใช้จ่ายงบฯปี56

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / โพล เผย 57.8% นักเศรษฐศาสตร์ห่วงปัญหาการทุจริตใช้จ่ายงบฯปี56


(ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว)

โพล เผย 57.8% นักเศรษฐศาสตร์ห่วงปัญหาการทุจริตใช้จ่ายงบฯปี56

เนื่องด้วยในวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 ในวาระ 2 – 3

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 27 แห่ง จำนวน 64 คน เรื่อง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 เพื่อผลสำรวจที่ได้จะเป็นข้อมูลประกอบการประชุมให้กับสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลการสำรวจมีดังนี้

ความคิดเห็นที่มีต่อรัฐบาลว่าจะสามารถจัดเก็บงบประมาณได้ตามที่ประมาณการไว้หรือไม่  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รัฐบาลประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น จำนวน 2,197,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปีก่อน
40.6% เชื่อว่ารัฐบาลจะจัดเก็บรายได้ได้ตามที่ประมาณการไว้
39.1% เชื่อว่ารัฐบาลจะจัดเก็บรายได้ได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
10.9% เชื่อว่ารัฐบาลจะจัดเก็บรายได้ได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้
9.4% ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ

ความคิดเห็นที่มีต่อรัฐบาลว่าการขาดดุลในกรอบวงเงิน 300,000 ล้านบาท เป็นจำนวนที่เหมาะสมหรือไม่  ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,400,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล จำนวน 300,000 ล้านบาท
39.1% น่าจะขาดดุลในจำนวนเงินที่ต่ำกว่านี้
35.9% เป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว
12.5% น่าจะขาดดุลในจำนวนเงินที่สูงกว่านี้
12.5% ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ

ความคิดเห็นต่อรายจ่ายลงทุนจำนวน 448,938.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.7 ของวงเงินงบประมาณ เป็นจำนวนที่เหมาะสมหรือไม่
40.6% น่าจะสูงกว่านี้ที่ระดับร้อยละ 23.4 โดยเฉลี่ยของวงเงินงบประมาณรวม
32.8% เป็นระดับที่เหมาะสมแล้ว
4.7% น่าจะต่ำกว่านี้ที่ระดับร้อยละ 10.0 โดยเฉลี่ยของวงเงินงบประมาณรวม
21.9% ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ

สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์กังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
57.8% การทุจริตคอร์รัปชัน
20.3% การใช้งบประมาณในโครงการประชานิยม
12.5% ความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณ
4.7% การขาดการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
1.6% การขาดการติดตามการใช้งบประมาณอย่างจริงจัง
1.6% อื่นๆ คือ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน
4.7% ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ

ความเห็นที่มีต่อระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP กับความจำเป็นในการใช้เงินงบประมาณ  อะไรมีความสำคัญมากกว่ากัน ณ สถานการณ์และบริบทปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
51.6% ควรให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากกว่าการลดหนี้สาธารณะ
35.9% ควรให้ความสำคัญกับการลดหนี้สาธารณะมากกว่าการใช้งบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
12.5% ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ

ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดทำ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
อันดับ 1 รัฐบาลควรคำนึงถึงประสิทธิภาพของการใช้เงิน มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อันดับ 2 รัฐบาลควรใช้งบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการศึกษา มีการกระจายงบประมาณลงไปยังท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำรวมถึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุปสงค์ภายในประเทศด้วย
อันดับ 3 รัฐบาลควรเร่งทำงบประมาณให้มีความสมดุล บริหารจัดการสัดส่วนหนี้ต่อจีดีพี รวมถึงไม่ควรก่อหนี้มาใช้ในโครงการประชานิยม แต่ควรก่อหนี้มาใช้ในโครงการลงทุน
อันดับ 4 ภาครัฐควรมีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส
อันดับ 5 ภาครัฐควรแยกงบด้านการลงทุนออกจากงบรายจ่ายประจำปีเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ,ในกรณีที่จะมีโครงการประชานิยม การดำเนินโครงการควรอยู่ในรูปแบบสวัสดิการมากกว่าการลดภาษี เป็นต้น

Mthai News


เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com