ไทยเบฟ ปรับขึ้นราคาเหล้า 3บาท คาดอนาคตขึ้นอีก 15 บาท

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ไทยเบฟ ปรับขึ้นราคาเหล้า 3บาท คาดอนาคตขึ้นอีก 15 บาท

จากกรณีที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ โดยสุราขาวจากเดิม 120 บาทต่อลิตร เพิ่มเป็น 150 บาทต่อลิตร สุราผสมจากเดิม 300 บาทต่อลิตรเป็น 350 บาทต่อลิตร นั้น

ล่าสุด นายสวัสดิ์ โสภะ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการผลิตสุราและเทคนิค บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเครื่องดื่มในเครือกว่า 10 แบรนด์ เปิดเผยว่า

ในช่วงแรกบริษัทฯ ได้ทำการปรับราคาจำหน่ายสุราขาวและสุราสีขึ้นประมาณ 2-3 บาทต่อขวด แต่ก็ยังเป็นอัตราที่ต่ำกว่าฐานภาษีที่ปรับใหม่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะปรับราคาเพิ่มอีกในระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนตามภาษีสรรพสามิตที่สูงขึ้นประมาณ 5-15 บาท แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะปรับขึ้นราคาอีกครั้งเมื่อใด

Mthai News