ผลสอบเอกชนประมูล 3G ยันไม่พบทุจริตฮั้วประมูล

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ผลสอบเอกชนประมูล 3G ยันไม่พบทุจริตฮั้วประมูล

ชี้ทำทุกขั้นตอนของ กสทช. กำหนด

นายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการฮั้วประมูล 3จี ได้เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัทเอกชนทั้ง 3ราย มีการฮั้วประมูลสมยอมราคาหรือไม่ โดยได้พิจารณาจากก่อนการประมูล ระหว่างการประมูล และภายหลังการประมูล

ซึ่งจากการตรวจสอบดังกล่าวทางคณะทำงานจึงสรุปได้ว่า เอกชนทั้ง 3รายไม่มีการฮั้วประมูลกันแต่อย่างใด เนื่องจากได้สู้ราคาตามปกติทำตามประกาศที่กสทช.กำหนดทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ในวันที่ 23 พ.ย. 55 จะประชุมเพื่อทำรายงานสรุปเป็นทางการเพื่อนำเสนอต่อนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมการโทรคมนาคม(กทค.) ภายในวันที่ 30พ.ย.55

3G, 3จี

MThai News