ธาริต เผยไม่พบฮั้วประมูล3 จี ยันโปร่งใส

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธาริต เผยไม่พบฮั้วประมูล3 จี ยันโปร่งใส

ธาริต เผยไม่พบฮั้วประมูล3 จี  ยันโปร่งใส

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) เปิดเผยความคืบหน้า ผลการสอบสวนในเรื่องความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในการประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่ โดยเฉพาะ การออกหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ การจัดประมูล โดยมีการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือไม่

เบื้องต้นยังไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2552 หรือ ฮั้วประมูล แต่ดีเอสไอจะยังไม่สั่งยุติเรื่องเพราะยังมีรายละเอียดในบางประเด็นที่ยังต้องตรวจสอบเพื่ิอให้ทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อน

ขณะที่เรื่องข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการกำหนดราคา ถือว่าไม่ใช่สาระสำคัญที่เกี่ยวกับการฮั้ว ไม่ใช่มิติทางกฎหมาย แต่เป็นมิติที่แตกต่างกันทางความคิด

ซึ่งหลังจากนี้ เพื่อความชัดเจน ได้ทำหนังสือแจ้งให้ กสทช. ยืนยันกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับเงื่อนไขการประมูล และการเคาะราคาทั้งหมด รวมถึงเหตุใดจึงมีผู้เข้าประมูลแค่ 3 ราย คาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

MThai News