สรรพสามิต เล็งขึ้นภาษีเบียร์ หลังอัตราบริโภคพุ่ง

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สรรพสามิต เล็งขึ้นภาษีเบียร์ หลังอัตราบริโภคพุ่ง

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตมีแนวคิดจะทบทวนกฎหมายการจัดเก็บภาษีเบียร์ เพราะขณะนี้การจัดเก็บภาษีถือว่าเต็มเพดานแล้ว ซึ่งถือเป็นสินค้าที่กรมสรรพสามิตไม่ได้สนับสนุนให้มีการบริโภค และนับวันตลาดยิ่งโตขึ้น โดยดูจากการจัดเก็บภาษีสิ้นปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา จึงมีความเป็นไปได้ที่จะขยับเพดานภาษีขึ้นไปอีกในอนาคต อีกทั้งยังถือเป็นการขยายฐานภาษีควบคู่กันไปด้วย

แต่ทั้งนี้การแก้กฎหมายต้องเป็นเรื่องนโยบายผลักดันเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และรัฐสภา แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการ หรือมีการกำหนดอัตราภาษีใหม่แต่อย่างใด

ส่วนการปรับขึ้นภาษีสุราก่อนหน้านี้ สถิติจากกการจัดเก็บภาษีเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าภาษีเบียร์เพิ่มสูงขึ้นจากเป้าหมายถึงพันกว่าล้านบาท ส่วนสุราจัดเก็บได้ลดลงเล็กน้อย

สำหรับการจัดเก็บภาษีเบียร์ในปีงบประมาณ 2555 มีรายได้เป็นอันดับ 2 อยู่ที่ 6.4 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 17% ภาษีสุราอยู่อันดับ 4 อยู่ที่ 5.3 หมื่นล้านบาท หรือมีสัดส่วนที่ 14% และมีแนวโน้มจะจัดเก็บได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

MThai News