ครม.ขยายเวลา ปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล อีก1ด.

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.ขยายเวลา ปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล อีก1ด.

คณะรัฐมนตรี มีมติขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน

ภาษีน้ำมัน

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล ออกไปอีก 1 เดือน

คือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2556 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน