ขีดเส้น 9 ก.ย.เต็นท์รถต้องติดประวัติรถมือ2

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ขีดเส้น 9 ก.ย.เต็นท์รถต้องติดประวัติรถมือ2

สคบ. ย้ำกฎหมายควบคุมฉลากเพิ่มเติม เจ้าของเต็นท์รถต้องจัดทำประวัติ-ข้อมูลของรถที่นำมาจำหน่ายภายใน 9 ก.ย.นี้ ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

12-01

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวในเวทีสัมมนาเจ้าของเต็นท์รถต้องจัดทำฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ ว่า กฎหมายที่จะบังคับเพิ่มเติมคือการควบคุมฉลากภายในวันที่ 9 กันยายนนี้ ผู้ประกอบการที่ขายรถทุกชนิดต้องมีการแสดงประวัติของรถ ข้อมูลการประสบภัยของรถ ภาระผูกพันของรถที่อยู่ในวันจำหน่าย จำนวนชั่วโมงการใช้งานของรถ ซึ่งต้องมีขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 1 เซนติเมตร ติดไว้เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน นอกเหนือจากการแจ้งประเภทชนิดที่เคยทำมาก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ หากผู้ขายไม่ติดฉลากต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ผลิตเพื่อขายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทด้วย ซึ่งกฎหมายนี้จะครอบคลุมไปถึงผู้กระทำผิดที่เป็นนิติบุคคล กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้นด้วย ซึ่งทาง สคบ.จะประสานกับผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ ให้ร่วมกันออกตรวจสอบเต็นท์ขายรถเพิ่มเติมด้วย

MThai news