อึ้ง!เอกชนจ่ายใต้โต๊ะแลกงานพุ่งกว่า78 %

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / อึ้ง!เอกชนจ่ายใต้โต๊ะแลกงานพุ่งกว่า78 %

 

หอการค้าฯ เผย ภาคเอกชนกว่าร้อยละ 78 ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้สัญญาจ้าง ส่งผลทำให้รัฐต้องสูญเงินไปกว่า 235,652 ล้านบาท ขณะที่ประชาชนกังวลทุจริตรับจำนำข้าว แผนลงทุน 2 ล้านลบ.และบริหารจัดการน้ำมากที่สุด

21-01

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจ ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2556 พบว่า จากระดับ 39 ในการสำรวจครั้งที่แล้ว เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 41 โดยประชาชนร้อยละ 74 เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันมีความรุนแรงมากขึ้น

สำหรับโดยรูปแบบการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ การให้สินบนของกำนัน รองลงมาคือการใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวกและญาติ ขณะที่ประชาชนกว่าร้อยละ 79 มองว่าปัญหาคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ในส่วนของภาคเอกชนกว่าร้อยละ 78 มีการจ่ายเงินพิเศษให้แก่ข้าราชการ และนักการเมืองที่ทุจริต เพื่อให้ได้สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง และกว่าร้อยละ 50.8 จ่ายมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทางสัญญา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล และหากนำรายจ่ายประจำปี 2556 ที่มีวงเงินอยู่ที่ 2.4 ล้านล้านบาทนั้น โดยคิดสัดส่วนอัตราการคอร์รัปชั่นที่ร้อยละ25 จะเป็นวงเงินกว่า 235,652 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของเงินงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของจีดีพี

ทั้งนี้ผลสำรวจยังสะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ กังวลการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวมากที่สุด รองลงมาเป็นโครงการลงทุนพัฒนาเครือข่ายคมนาคม 2 ล้านล้านบาท และโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท โดยต้องการให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลราคากลางและทีโออาร์ เพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคต

และจากการสอบถามประชาชนกังวลโครงการใดมากที่สุดในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พบว่า ส่วนใหญ่กังวลในส่วนของโครงการการรับจำนำข้าว รองลงมาเป็นโครงการการลงทุน 2 ล้านล้านบาท และโครงการบริหารจัดการน้ำวงเงิน 3.5 แสนล้านบาทจึงอยากให้รัฐบาล มีการเปิดเผยข้อมูลราคากลางและสเปก เพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคต

MThai news