คปภ.ไฟเขียว ประกันภัยเบี้ยต่ำ200 บาทต่อปี

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คปภ.ไฟเขียว ประกันภัยเบี้ยต่ำ200 บาทต่อปี

บอร์ด คปภ. อนุมัติ ประกันภัย 200 สำหรับผู้มีรายได้น้อย เบี้ยต่ำ 200 บาทต่อปี เปิดขาย กันยายน นี้

02

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีมติเห็นชอบโครงการ “การประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยให้ใช้ชื่อ “กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” หรือ “ประกันภัย 200”

ทั้งนี้ลักษณะกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ต้องมีเบี้ยประกันภัยไม่สูง คือ เบี้ยประกันภัย 200 บาทต่อปี และมีเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน โดยจะรับประกันภัยให้กับประชาชนตั้งแต่อายุ 20-60 ปี และสามารถซื้อความคุ้มครองได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์

สำหรับรายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้ 1.ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครอง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท 2.กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือจากขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก) จะได้รับค่าปลงศพเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

กรมธรรม์ “ประกันภัย 200” นี้เป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ประชาชนทั่วประเทศ เห็นความสำคัญของการทำประกันภัย สามารถสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกระดับ โดยจะเปิดขายในเดือนกันยายน 2556 นี้

MThai news